R3047TC28N WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR
  R3047TC28N WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  ۵,۶۲۷,۰۰۰ تومان
  R2475ZC28N WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR
  R2475ZC28N WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  ۴,۹۹۸,۰۰۰ تومان
  M3770ZC200A WESTCODE RECTIFIER FAST DIODE
  M3770ZC200A WESTCODE RECTIFIER FAST DIODE دیود دیسکی فست وستکود (کپی)
  دیود دیسکی فست وستکود (کپی)
  ۵,۷۳۷,۵۰۰ تومان
  W0944WC150 WESTCODE RECTIFIER CAPSULE DIODE
  W0944WC150 WESTCODE RECTIFIER CAPSULE DIODE دیود دیسکی وستکود (کپی)
  دیود دیسکی وستکود (کپی)
  R3559TC28N WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR
  R3559TC28N WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  R1446NS12C WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR
  R1446NS12C WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  R1275NS21L WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR
  R1275NS21L WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  R0929LS12C WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR
  R0929LS12C WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  N3012ZC260 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR
  N3012ZC260 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  N1718NS160 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR
  N1718NS160 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  N1588NS260 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR
  N1588NS260 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  N1467NS160 WESTCODE PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR
  N1467NS160 WESTCODE PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فازکنترل وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فازکنترل وستکود (کپی)
  N1114LS160 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR
  N1114LS160 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  N0734YS160 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR
  N0734YS160 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  M1022LC20 WESTCODE RECTIFIER FAST DIODE
  M1022LC20 WESTCODE RECTIFIER FAST DIODE دیود دیسکی فست وستکود (کپی)
  دیود دیسکی فست وستکود (کپی)
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • WESTCODE