EXB841 FUJI HYBRID IC FOR DRIVING IGBT MODULES
  EXB841 FUJI HYBRID IC FOR DRIVING IGBT MODULES درایور آی جی بی تی فوجی (اورجینال)
  درایور آی جی بی تی فوجی (اورجینال)
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  7MBR75VB-120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR75VB-120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی فوجی (اورجینال)
  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  7MBR50VP120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR50VP120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۳,۵۶۸,۰۰۰ تومان
  7MBR50UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR50UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  7MBR35VA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR35VA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  7MBR25VP120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR25VP120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۲,۳۲۸,۰۰۰ تومان
  7MBR150VN120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR150VN120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان
  7MBR100VN120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR100VN120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  6RI300G-160 FUJI 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIERS
  6RI300G-160 FUJI 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIERS ماژول پل دیود 3 فاز فوجی (کپی)
  ماژول پل دیود ۳ فاز فوجی (کپی)
  ۸۴۰,۰۰۰ تومان
  6MBI50L-060 FUJI IGBT 6 PACK MODULES
  6MBI50L-060 FUJI IGBT 6 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی فوجی (دست دوم)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی فوجی (دست دوم)
  ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  6MBI100VB-120-50 FUJI IGBT 6 PACK MODULES
  6MBI100VB-120-50 FUJI IGBT 6 PACK MODULES ماژول آی پی ام 6تایی فوجی (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶تایی فوجی (اورجینال)
  ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  2MBI75U4A-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI75U4A-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  2MBI600VN-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI600VN-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
  2MBI450VH-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI450VH-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  2MBI400VB-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI400VB-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
  2MBI400U4H-120-50 FUJI IGBT PACK DUAL PACK MODULES
  2MBI400U4H-120-50 FUJI IGBT PACK DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۳,۸۰۸,۰۰۰ تومان
  2MBI400U2B-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI400U2B-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۳,۲۴۸,۰۰۰ تومان
   6MBI75S-120-52 FUJI IGBT 6 PACK MODULES
  6MBI75S-120-52 FUJI IGBT 6 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی فوجی (اورجینال)
  ۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  EVM31-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES
  EVM31-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  EVK71-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES
  EVK71-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  EVK31-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES
  EVK31-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ETK85-060 FUJI DARLIGTON SINGLE MODULES
  ETK85-060 FUJI DARLIGTON SINGLE MODULES ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ETK81-060 FUJI DARLIGTON SINGLE MODULES
  ETK81-060 FUJI DARLIGTON SINGLE MODULES ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ETF81-060 FUJI DARLINGTON SINGLE MODULES
  ETF81-060 FUJI DARLINGTON SINGLE MODULES ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  7MBR75VR120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR75VR120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  7MBR50VB120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR50VB120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  7MBR50SB120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR50SB120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  7MBR35VP120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR35VP120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  7MBR35UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR35UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  7MBR25VA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR25VA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  7MBR25UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR25UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  7MBR25SA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR25SA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  7MBR100U4B120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR100U4B120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  7MBP50RA060-01 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBP50RA060-01 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی فوجی (دست دوم)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی فوجی (دست دوم)
  7MBP100RA060-01 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBP100RA060-01 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی فوجی (دست دوم)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی فوجی (دست دوم)
  6RI100G-160 FUJI 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIERS
  6RI100G-160 FUJI 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIERS ماژول پل دیود 3 فاز فوجی (کپی)
  ماژول پل دیود ۳ فاز فوجی (کپی)
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • FUJI