EXB841 FUJI HYBRID IC FOR DRIVING IGBT MODULES
  EXB841 FUJI HYBRID IC FOR DRIVING IGBT MODULES درایور آی جی بی تی فوجی (اورجینال)
  درایور آی جی بی تی فوجی (اورجینال)
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  7MBR50VP120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR50VP120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۲,۸۹۹,۰۰۰ تومان
  7MBR50VB120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR50VB120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۷۲۲,۵۰۰ تومان
  7MBR50UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR50UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان
  7MBR50SB120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR50SB120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۹۱۷,۵۰۰ تومان
  7MBR35VP120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR35VP120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  7MBR35VA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR35VA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  7MBR35UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR35UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  7MBR25VP120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR25VP120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۸۹۱,۵۰۰ تومان
  7MBR25VA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR25VA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۲۰۲,۵۰۰ تومان
  7MBR25UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR25UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۲۰۲,۵۰۰ تومان
  7MBR150VN120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR150VN120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
  7MBR100VN120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR100VN120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان
  7MBR100U4B120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR100U4B120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۲,۴۳۷,۵۰۰ تومان
  6MBP30RH060-50 FUJI IPM 6 PACK MODULES
  6MBP30RH060-50 FUJI IPM 6 PACK MODULES ماژول آی پی ام 6تایی فوجی (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶تایی فوجی (اورجینال)
  ۹۷۵,۰۰۰ تومان
  6MBI50L-060 FUJI IGBT 6 PACK MODULES
  6MBI50L-060 FUJI IGBT 6 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی فوجی (دست دوم)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی فوجی (دست دوم)
  ۸۴۵,۰۰۰ تومان
  6MBI15L-120 FUJI IGBT 6 PACK MODULES
  6MBI15L-120 FUJI IGBT 6 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی6تایی فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی۶تایی فوجی (اورجینال)
  ۵۸۵,۰۰۰ تومان
  6MBI100S-120-50 FUJI IGBT 6 PACK MODULES
  6MBI100S-120-50 FUJI IGBT 6 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی فوجی (اورجینال)
  ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان
  2MBI75U4A-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI75U4A-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  2MBI600VE-060-50 FUJI IGBT 2 PACK MODULES
  2MBI600VE-060-50 FUJI IGBT 2 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان
  2MBI450VH-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI450VH-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۲,۹۲۵,۰۰۰ تومان
  2MBI400VB-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI400VB-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان
  2MBI400U4H-120-50 FUJI IGBT PACK DUAL PACK MODULES
  2MBI400U4H-120-50 FUJI IGBT PACK DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۳,۰۹۴,۰۰۰ تومان
  2MBI400U2B-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI400U2B-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۲,۶۳۹,۰۰۰ تومان
  2MBI300VH-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI300VH-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
  2MBI300VB-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI300VB-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۱,۹۶۹,۵۰۰ تومان
  2MBI200U4H-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI200U4H-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  2MBI200U4B-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI200U4B-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۱,۹۸۲,۵۰۰ تومان
  2MBI150U4A-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI150U4A-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
  2MBI100VA-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI100VA-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۱,۱۳۷,۵۰۰ تومان
  2MBI100U4A-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI100U4A-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
  1MBH60D-100 FUJI IGBT SINGLE PACK
  1MBH60D-100 FUJI IGBT SINGLE PACK آی جی بی تی تکی فوجی (اورجینال)
  آی جی بی تی تکی فوجی (اورجینال)
  ۱۲۶,۷۵۰ تومان
  EVM31-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES
  EVM31-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  EVK71-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES
  EVK71-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  EVK31-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES
  EVK31-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ETK85-060 FUJI DARLIGTON SINGLE MODULES
  ETK85-060 FUJI DARLIGTON SINGLE MODULES ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • FUJI