ZENER BZX55C9V1 Brand B
  ZENER BZX55C9V1 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C8V2 Brand B
  ZENER BZX55C8V2 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C6V8 Brand B
  ZENER BZX55C6V8 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C6V2 Brand B
  ZENER BZX55C6V2 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C4V7 Brand B
  ZENER BZX55C4V7 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C3V6 Brand B
  ZENER BZX55C3V6 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C24V Brand B
  ZENER BZX55C24V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C20V Brand B
  ZENER BZX55C20V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C18V Brand B
  ZENER BZX55C18V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C15V Brand B
  ZENER BZX55C15V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C13V Brand B
  ZENER BZX55C13V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C12V Brand B
  ZENER BZX55C12V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER 1N4749A-24V Brand B
  ZENER 1N4749A-24V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4744A-15V Brand B
  ZENER 1N4744A-15V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4739A-9V1 Brand B
  ZENER 1N4739A-9V1 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4738A-8V2 Brand B
  ZENER 1N4738A-8V2 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4737A-7V5 Brand B
  ZENER 1N4737A-7V5 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4736A-6V8 Brand B
  ZENER 1N4736A-6V8 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4735A-6V2 Brand B
  ZENER 1N4735A-6V2 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4732A-4V7 Brand B
  ZENER 1N4732A-4V7 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4728A-3V3 Brand B
  ZENER 1N4728A-3V3 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  UF5408 Brand B 3A 1000V
  UF5408 Brand B 3A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  ۱,۲۸۰ تومان
  SQL5010 Brand B 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  SQL5010 Brand B 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER پل دیود بیضی سه فاز برند بی
  پل دیود بیضی سه فاز برند بی
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  SQL200-16 Brand B 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  SQL200-16 Brand B 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER پل دیود هیت سینکی سه فاز برند بی
  پل دیود هیت سینکی سه فاز برند بی
  ۶۸۰,۰۰۰ تومان
  S8550 Brand B BJT-PNP-40V-1.5A-2W-200MHz
  S8550 Brand B BJT-PNP-40V-1.5A-2W-200MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ۲۴۰ تومان
  QL5010 Brand B SINGLE PHASE BRIDGE RECTIFIER
  QL5010 Brand B SINGLE PHASE BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود بیضی تکفاز برند بی
  ماژول پل دیود بیضی تکفاز برند بی
  ۴۳,۲۰۰ تومان
  MXY50-16 Brand B SINGLE PHASE BRIDGE RECTIFIER
  MXY50-16 Brand B SINGLE PHASE BRIDGE RECTIFIER پل دیود نعلی شکل تکفاز برند بی
  پل دیود نعلی شکل تکفاز برند بی
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  MXG50-16 Brand B SINGLE PHASE BRIDGE RECTIFIER
  MXG50-16 Brand B SINGLE PHASE BRIDGE RECTIFIER پل دیود نعلی شکل تکفاز برند بی
  پل دیود نعلی شکل تکفاز برند بی
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  MT5016 Brand B 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  MT5016 Brand B 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER پل دیود مربع سه فاز برند بی
  پل دیود مربع سه فاز برند بی
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  MPSA94 Brand B BJT-PNP-300V-500mA-0.625W-50MHz
  MPSA94 Brand B BJT-PNP-300V-500mA-0.625W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ۵۶۰ تومان
  MPSA42 Brand B BJT-NPN-300V-500mA-0.625W-50MHz
  MPSA42 Brand B BJT-NPN-300V-500mA-0.625W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ۳۸۴ تومان
  MB10F Brand B 1000V- 0.8A
  MB10F Brand B 1000V- 0.8A پل دیود اس ام دی 0.8 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود اس ام دی ۰.۸ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۴۱۶ تومان
  M7F Brand B SMAF-1A-1000V
  M7F Brand B SMAF-1A-1000V دیود اس ام دی برند بی
  دیود اس ام دی برند بی
  ۱۷۶ تومان
  LED5730 SMD Warm White Brand B
  LED5730 SMD Warm White Brand B 113006004
  ۱۱۳۰۰۶۰۰۴
  ۲۰۸ تومان
  LED5730 SMD Fair White Brand B
  LED5730 SMD Fair White Brand B 113006005
  ۱۱۳۰۰۶۰۰۵
  ۲۰۸ تومان
  LED5730 SMD Cool White Brand B
  LED5730 SMD Cool White Brand B 113006006
  ۱۱۳۰۰۶۰۰۶
  ۲۰۸ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • B
   بر اساس رنگ
   توان مصرفی