UF5408 Brand B 3A 1000V
  UF5408 Brand B 3A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  ۱,۷۶۰ تومان
  SQL200-16 Brand B 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  SQL200-16 Brand B 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER پل دیود هیت سینکی سه فاز برند بی
  پل دیود هیت سینکی سه فاز برند بی
  ۹۳۵,۰۰۰ تومان
  S8550 Brand B BJT-PNP-40V-1.5A-2W-200MHz
  S8550 Brand B BJT-PNP-40V-1.5A-2W-200MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ۲۴۲ تومان
  MT5016 Brand B 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  MT5016 Brand B 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER پل دیود مربع سه فاز برند بی
  پل دیود مربع سه فاز برند بی
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  MPSA94 Brand B BJT-PNP-300V-500mA-0.625W-50MHz
  MPSA94 Brand B BJT-PNP-300V-500mA-0.625W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ۵۵۰ تومان
  M7F Brand B SMAF-1A-1000V
  M7F Brand B SMAF-1A-1000V دیود اس ام دی برند بی
  دیود اس ام دی برند بی
  ۱۸۷ تومان
  LL4148 Brand B 200mA-1000V
  LL4148 Brand B 200mA-1000V دیود اس ام دی برند بی
  دیود اس ام دی برند بی
  ۲۲۰ تومان
  LED5730 SMD Warm White Brand B
  LED5730 SMD Warm White Brand B 113006004
  ۱۱۳۰۰۶۰۰۴
  ۲۸۶ تومان
  LED5730 SMD Fair White Brand B
  LED5730 SMD Fair White Brand B 113006005
  ۱۱۳۰۰۶۰۰۵
  ۲۸۶ تومان
  LED5730 SMD Cool White Brand B
  LED5730 SMD Cool White Brand B 113006006
  ۱۱۳۰۰۶۰۰۶
  ۲۸۶ تومان
  LED2835 SMD Warm White Brand B
  LED2835 SMD Warm White Brand B 113006001
  ۱۱۳۰۰۶۰۰۱
  ۲۴۲ تومان
  LED2835 SMD Cool White Brand B
  LED2835 SMD Cool White Brand B 113006003
  ۱۱۳۰۰۶۰۰۳
  ۲۴۲ تومان
  LED0805 SMD RED Brand B
  LED0805 SMD RED Brand B 113006007
  ۱۱۳۰۰۶۰۰۷
  ۱۱۰ تومان
  LED0805 SMD BLUE Brand B
  LED0805 SMD BLUE Brand B 113006009
  ۱۱۳۰۰۶۰۰۹
  ۱۱۰ تومان
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTWY1
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTWY1 ال ای دی 5 میل سفید برند بی
  ال ای دی ۵ میل سفید برند بی
  ۱۸۷ تومان
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTRY1
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTRY1 ال ای دی 5 میل سفید-قرمز روشن برند بی
  ال ای دی ۵ میل سفید-قرمز روشن برند بی
  ۱۷۶ تومان
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTBY1
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTBY1 ال ای دی 5 میل سفید-آبی روشن برند بی
  ال ای دی ۵ میل سفید-آبی روشن برند بی
  ۱۷۶ تومان
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03YTYY1
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03YTYY1 ال ای دی 3 میل زرد برند بی
  ال ای دی ۳ میل زرد برند بی
  ۱۵۴ تومان
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03WTBY1
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03WTBY1 ال ای دی 3 میل سفید-آبی روشن برند بی
  ال ای دی ۳ میل سفید-آبی روشن برند بی
  ۱۶۵ تومان
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03RTRY1
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03RTRY1 ال ای دی 3 میل قرمز برند بی
  ال ای دی ۳ میل قرمز برند بی
  ۱۵۴ تومان
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03GTGY1
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03GTGY1 ال ای دی 3 میل سبز برند بی
  ال ای دی ۳ میل سبز برند بی
  ۱۵۴ تومان
  KBU810 Brand B 8A 1000V
  KBU810 Brand B 8A 1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 8 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۸ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۸,۲۵۰ تومان
  KBU610 Brand B 6A 1000V
  KBU610 Brand B 6A 1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 6 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۶ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۷,۷۰۰ تومان
  KBU2510 Brand B 25A 1000V
  KBU2510 Brand B 25A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 25 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲۵ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۹,۹۰۰ تومان
  KBU1010 Brand B 10A 1000V
  KBU1010 Brand B 10A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 10 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۱۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۹,۳۵۰ تومان
  KBPC5010 Brand B SINGLE PHASE BRIDGE RECTIFIER
  KBPC5010 Brand B SINGLE PHASE BRIDGE RECTIFIER پل دیود مربع تکفاز برند بی
  پل دیود مربع تکفاز برند بی
  ۲۹,۷۰۰ تومان
  KBP210 Brand B 2A 1000V
  KBP210 Brand B 2A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 2 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۲,۲۰۰ تومان
  GBPC5010 Brand B SINGLE PHASE POWER BRIDGE RECTIFIERS
  GBPC5010 Brand B SINGLE PHASE POWER BRIDGE RECTIFIERS پل دیود مربع تکفاز برند بی
  پل دیود مربع تکفاز برند بی
  ۲۸,۶۰۰ تومان
  GBPC3510 Brand B SINGLE PHASE POWER BRIDGE RECTIFIERS
  GBPC3510 Brand B SINGLE PHASE POWER BRIDGE RECTIFIERS پل دیود مربع تکفاز برند بی
  پل دیود مربع تکفاز برند بی
  ۲۷,۵۰۰ تومان
  FR307 Brand B 3A 1000V
  FR307 Brand B 3A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  ۱,۱۰۰ تومان
  FR107 Brand B 1A 1000V
  FR107 Brand B 1A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  ۴۹۵ تومان
  DB3 Brand B
  DB3 Brand B دیاک برند بی
  دیاک برند بی
  ۳۳۰ تومان
  DB107GS Brand B DB-1S
  DB107GS Brand B DB-1S پل دیود اس ام دی 1 آمپر 1000ولت برند بی
  پل دیود اس ام دی ۱ آمپر ۱۰۰۰ولت برند بی
  ۱,۵۴۰ تومان
  DB107G Brand B DB-1
  DB107G Brand B DB-1 پل دیود تکفاز 1 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۱ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۱,۳۲۰ تومان
  BR810 Brand B 8A 1000V
  BR810 Brand B 8A 1000V پل دیود تکفاز 8 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۸ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۱۲,۱۰۰ تومان
  BR610 Brand B 6A 1000V
  BR610 Brand B 6A 1000V پل دیود تکفاز 6 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۶ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۸,۰۳۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • B
   بر اساس رنگ
   توان مصرفی