جستجوی کالا|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  ZP1500A-1600V LIUJING RECTIFIER CAPSULE DIODE دیود دیسکی معمولی لیوجین (اورجینال)
  دیود دیسکی معمولی لیوجین (اورجینال)
  ۷۲۱,۰۰۰ تومان
  product
  SKKT92-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین (اورجینال)
  ماژول تریستور دوبل لیوجین (اورجینال)
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  product
  SKKT57-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین (اورجینال)
  ماژول تریستور دوبل لیوجین (اورجینال)
  ۱۵۷,۵۰۰ تومان
  product
  SKKT570-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین (اورجینال)
  ماژول تریستور دوبل لیوجین (اورجینال)
  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
  product
  SKKT500-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین (اورجینال)
  ماژول تریستور دوبل لیوجین (اورجینال)
  ۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
  product
  SKKT330-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین ( اورجینال)
  ماژول تریستور دوبل لیوجین ( اورجینال)
  ۷۳۵,۰۰۰ تومان
  product
  SKKT273-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین (اورجینال)
  ماژول تریستور دوبل لیوجین (اورجینال)
  ۷۷۰,۰۰۰ تومان
  product
  SKKT27-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین (اورجینال)
  ماژول تریستور دوبل لیوجین (اورجینال)
  ۱۲۲,۵۰۰ تومان
  product
  SKKT172-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین ( اورجینال)
  ماژول تریستور دوبل لیوجین ( اورجینال)
  ۳۳۲,۵۰۰ تومان
  product
  SKKT106-16E LIUJING THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل لیوجین( اورجینال)
  ماژول تریستور دوبل لیوجین( اورجینال)
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  product
  SKKH570-16E LIUJING THYRISTOR /DIODE MODULES ماژول تریستور دیود لیوجین (اورجینال)
  ماژول تریستور دیود لیوجین (اورجینال)
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  product
  SKKH330-16E LIUJING THYRISTOR /DIODE MODULES ماژول تریستور دیود لیوجین (اورجینال)
  ماژول تریستور دیود لیوجین (اورجینال)
  ۶۸۲,۵۰۰ تومان
  product
  SKKD380-16 LIUJING DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود لیوجین (اورجینال)
  ماژول دوبل دیود لیوجین (اورجینال)
  ۶۶۵,۰۰۰ تومان
  product
  SKKD260 -16 LIUJING DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود لیوجین (اورجینال)
  ماژول دوبل دیود لیوجین (اورجینال)
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  product
  SKKD100-16 LIUJING DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود لیوجین (اورجینال)
  ماژول دوبل دیود لیوجین (اورجینال)
  ۸۷,۵۰۰ تومان
  product
  R1275NS21L LIUJING DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست لیوجین (اورجینال)
  تریستور دیسکی فست لیوجین (اورجینال)
  ۸۳۳,۰۰۰ تومان
  product
  R0929LS12C LIUJING DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست لیوجین (اورجینال)
  تریستور دیسکی فست لیوجین (اورجینال)
  ۴۵۵,۰۰۰ تومان
  product
  N1718NS160 LIUJING PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فاز کنترل لیوجین (اورجینال)
  تریستور دیسکی فاز کنترل لیوجین (اورجینال)
  ۶۱۲,۵۰۰ تومان
  product
  N1588NS260 LIUJING PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فاز کنترل لیوجین (اورجینال)
  تریستور دیسکی فاز کنترل لیوجین (اورجینال)
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  product
  N1467NS160 LIUJING PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فاز کنترل لیوجین (اورجینال)
  تریستور دیسکی فاز کنترل لیوجین (اورجینال)
  ۵۹۵,۰۰۰ تومان