UF5408 Brand B 3A 1000V
  UF5408 Brand B 3A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  ۱,۷۶۰ تومان
  S8550 Brand B BJT-PNP-40V-1.5A-2W-200MHz
  S8550 Brand B BJT-PNP-40V-1.5A-2W-200MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ۲۴۲ تومان
  MPSA94 Brand B BJT-PNP-300V-500mA-0.625W-50MHz
  MPSA94 Brand B BJT-PNP-300V-500mA-0.625W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ۵۵۰ تومان
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTWY1
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTWY1 ال ای دی 5 میل سفید برند بی
  ال ای دی ۵ میل سفید برند بی
  ۱۸۷ تومان
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTRY1
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTRY1 ال ای دی 5 میل سفید-قرمز روشن برند بی
  ال ای دی ۵ میل سفید-قرمز روشن برند بی
  ۱۷۶ تومان
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTBY1
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTBY1 ال ای دی 5 میل سفید-آبی روشن برند بی
  ال ای دی ۵ میل سفید-آبی روشن برند بی
  ۱۷۶ تومان
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03YTYY1
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03YTYY1 ال ای دی 3 میل زرد برند بی
  ال ای دی ۳ میل زرد برند بی
  ۱۵۴ تومان
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03WTBY1
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03WTBY1 ال ای دی 3 میل سفید-آبی روشن برند بی
  ال ای دی ۳ میل سفید-آبی روشن برند بی
  ۱۶۵ تومان
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03RTRY1
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03RTRY1 ال ای دی 3 میل قرمز برند بی
  ال ای دی ۳ میل قرمز برند بی
  ۱۵۴ تومان
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03GTGY1
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03GTGY1 ال ای دی 3 میل سبز برند بی
  ال ای دی ۳ میل سبز برند بی
  ۱۵۴ تومان
  KBU810 Brand B 8A 1000V
  KBU810 Brand B 8A 1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 8 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۸ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۸,۲۵۰ تومان
  KBU610 Brand B 6A 1000V
  KBU610 Brand B 6A 1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 6 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۶ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۷,۷۰۰ تومان
  KBU2510 Brand B 25A 1000V
  KBU2510 Brand B 25A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 25 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲۵ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۹,۹۰۰ تومان
  KBU1010 Brand B 10A 1000V
  KBU1010 Brand B 10A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 10 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۱۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۹,۳۵۰ تومان
  KBP210 Brand B 2A 1000V
  KBP210 Brand B 2A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 2 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۲,۲۰۰ تومان
  FR307 Brand B 3A 1000V
  FR307 Brand B 3A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  ۱,۱۰۰ تومان
  FR107 Brand B 1A 1000V
  FR107 Brand B 1A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  ۴۹۵ تومان
  DB3 Brand B
  DB3 Brand B دیاک برند بی
  دیاک برند بی
  ۳۳۰ تومان
  DB107G Brand B DB-1
  DB107G Brand B DB-1 پل دیود تکفاز 1 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۱ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۱,۳۲۰ تومان
  BR810 Brand B 8A 1000V
  BR810 Brand B 8A 1000V پل دیود تکفاز 8 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۸ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۱۲,۱۰۰ تومان
  BR610 Brand B 6A 1000V
  BR610 Brand B 6A 1000V پل دیود تکفاز 6 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۶ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۸,۰۳۰ تومان
  BR410 Brand B 4A 1000V
  BR410 Brand B 4A 1000V پل دیود تکفاز 4 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۴ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۷,۷۰۰ تومان
  BR1010 Brand B 10A 1000V
  BR1010 Brand B 10A 1000V پل دیود تکفاز 10 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۱۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۱۲,۶۵۰ تومان
  BC327 Brand B BJT-PNP-50V-0/8A-0/625W-100MHz
  BC327 Brand B BJT-PNP-50V-0/8A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ۲۵۳ تومان
  6A10 Brand B 6A 1000V
  6A10 Brand B 6A 1000V دیود معمولی دیپ برند بی
  دیود معمولی دیپ برند بی
  ۱,۸۷۰ تومان
  47UF-400V Brand B 16*25
  47UF-400V Brand B 16*25 خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 400 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۴۷ میکروفاراد ۴۰۰ ولت برند بی
  ۹,۰۲۰ تومان
  47UF-25V Brand B 5*11
  47UF-25V Brand B 5*11 خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 25 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۴۷ میکروفاراد ۲۵ ولت برند بی
  ۳۵۲ تومان
  4/7UF-400V Brand B 8*12
  4/7UF-400V Brand B 8*12 خازن الکترولیت 4.7 میکروفاراد 400 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۴.۷ میکروفاراد ۴۰۰ ولت برند بی
  ۱,۶۵۰ تومان
  33UF-400V Brand B 13*21
  33UF-400V Brand B 13*21 خازن الکترولیت 33 میکروفاراد 400 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۳۳ میکروفاراد ۴۰۰ ولت برند بی
  ۶,۶۰۰ تومان
  330UF-50V Brand B 10*17
  330UF-50V Brand B 10*17 خازن الکترولیت 330 میکروفاراد 50 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۳۳۰ میکروفاراد ۵۰ ولت برند بی
  ۱,۷۶۰ تومان
  330UF-35V Brand B 10*13
  330UF-35V Brand B 10*13 خازن الکترولیت 330 میکروفاراد 35 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۳۳۰ میکروفاراد ۳۵ ولت برند بی
  ۱,۳۲۰ تومان
  330UF-16V Brand B 6/3*12
  330UF-16V Brand B 6/3*12 خازن الکترولیت 330 میکروفاراد 16 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۳۳۰ میکروفاراد ۱۶ ولت برند بی
  ۵۷۲ تومان
  22UF-400V Brand B 13*21
  22UF-400V Brand B 13*21 خازن الکترولیت 22 میکروفاراد 400 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲ میکروفاراد ۴۰۰ ولت برند بی
  ۵,۲۸۰ تومان
  22UF-25V Brand B 5*11
  22UF-25V Brand B 5*11 خازن الکترولیت 22 میکروفاراد 25 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲ میکروفاراد ۲۵ ولت برند بی
  ۳۴۱ تومان
  220UF-50V Brand B 10*13
  220UF-50V Brand B 10*13 خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 50 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲۰ میکروفاراد ۵۰ ولت برند بی
  ۱,۷۶۰ تومان
  220UF-35V Brand B 8*12
  220UF-35V Brand B 8*12 خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 35 ولت برند بی
  خازن الکترولیت ۲۲۰ میکروفاراد ۳۵ ولت برند بی
  ۷۱۵ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   قطعات الکترونیک DIP
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • B
   • NXP
   • ST
   • ST
   بر اساس رنگ