قطعات الکترونیک|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  -UF5408 B -3A-1000V دیود فست دیپ بی
  دیود فست دیپ بی
  تماس بگیرید
  product
  -UF4007 B -1A-1000V دیود فست دیپ بی
  دیود فست دیپ بی
  تماس بگیرید
  product
  -M7F B-SMAF-1A-1000V دیود اس ام دی بی
  دیود اس ام دی بی
  تماس بگیرید
  product
  -LL4148 B-1A-1000V دیود اس ام دی بی
  دیود اس ام دی بی
  تماس بگیرید
  product
  -KBU810 B -8A-1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 2 آمپر 1000 ولت بی
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت بی
  تماس بگیرید
  product
  -KBU610 B -6A-1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 6 آمپر 1000 ولت بی
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۶ آمپر ۱۰۰۰ ولت بی
  تماس بگیرید
  product
  -KBU1010 B -10A-1000V پل دیود تکفاز شانه ای 10 آمپر 1000 ولت بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۱۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت بی
  تماس بگیرید
  product
  -KBP210 B -2A-1000V پل دیود تکفاز شانه ای 2 آمپر 1000 ولت بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت بی
  تماس بگیرید
  product
  -KBL410 B -4A-1000V پل دیود تکفاز شانه ای 4 آمپر 1000 ولت بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۴ آمپر ۱۰۰۰ ولت بی
  تماس بگیرید
  product
  -FR207 B -2A-1000V دیود فست دیپ بی
  دیود فست دیپ بی
  تماس بگیرید
  product
  -FR107 B -1A-1000V دیود فست دیپ بی
  دیود فست دیپ بی
  تماس بگیرید
  product
  -DB107GS B -DB-1S پل دیود اس ام دی 1 آمپر 1000ولت
  پل دیود اس ام دی ۱ آمپر ۱۰۰۰ولت
  تماس بگیرید
  product
  -DB107G B -DB-1 پل دیود 1 آمپر 1000 ولت
  پل دیود ۱ آمپر ۱۰۰۰ ولت
  تماس بگیرید
  product
  -6A10 B -6A-1000V دیود معمولی دیپ بی
  دیود معمولی دیپ بی
  تماس بگیرید
  product
  -2W10M B -2A-1000V پل دیود تکفاز گرد 2 آمپر 1000 ولت بی
  پل دیود تکفاز گرد ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت بی
  تماس بگیرید
  product
  -1N5822 B -3A-40V دیود شاتکی دیپ بی
  دیود شاتکی دیپ بی
  تماس بگیرید
  product
  -1N5408 B -3A-1000V دیود معمولی دیپ بی
  دیود معمولی دیپ بی
  تماس بگیرید
  product
  -1N5399 B -1.5A-1000V دیود معمولی دیپ بی
  دیود معمولی دیپ بی
  تماس بگیرید
  product
  -1N4148 B-200mA-75V دیود شیشه ای معمولی دیپ بی
  دیود شیشه ای معمولی دیپ بی
  تماس بگیرید
  product
  -1N4007 B -1A-1000V دیود معمولی دیپ بی
  دیود معمولی دیپ بی
  تماس بگیرید