ZENER BZX55C9V1 Brand B
  ZENER BZX55C9V1 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C8V2 Brand B
  ZENER BZX55C8V2 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C6V8 Brand B
  ZENER BZX55C6V8 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C6V2 Brand B
  ZENER BZX55C6V2 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C4V7 Brand B
  ZENER BZX55C4V7 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C3V6 Brand B
  ZENER BZX55C3V6 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C24V Brand B
  ZENER BZX55C24V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C20V Brand B
  ZENER BZX55C20V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C18V Brand B
  ZENER BZX55C18V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C15V Brand B
  ZENER BZX55C15V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C13V Brand B
  ZENER BZX55C13V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER BZX55C12V Brand B
  ZENER BZX55C12V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۱۷۶ تومان
  ZENER 1N4749A-24V Brand B
  ZENER 1N4749A-24V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4744A-15V Brand B
  ZENER 1N4744A-15V Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4739A-9V1 Brand B
  ZENER 1N4739A-9V1 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4738A-8V2 Brand B
  ZENER 1N4738A-8V2 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4737A-7V5 Brand B
  ZENER 1N4737A-7V5 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4736A-6V8 Brand B
  ZENER 1N4736A-6V8 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4735A-6V2 Brand B
  ZENER 1N4735A-6V2 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4732A-4V7 Brand B
  ZENER 1N4732A-4V7 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  ZENER 1N4728A-3V3 Brand B
  ZENER 1N4728A-3V3 Brand B دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  دیود زنر شیشه ای دیپ برند بی
  ۳۲۰ تومان
  UF5408 Brand B 3A 1000V
  UF5408 Brand B 3A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  ۱,۲۸۰ تومان
  S8550 Brand B BJT-PNP-40V-1.5A-2W-200MHz
  S8550 Brand B BJT-PNP-40V-1.5A-2W-200MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ۲۴۰ تومان
  MPSA94 Brand B BJT-PNP-300V-500mA-0.625W-50MHz
  MPSA94 Brand B BJT-PNP-300V-500mA-0.625W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ۵۶۰ تومان
  MPSA42 Brand B BJT-NPN-300V-500mA-0.625W-50MHz
  MPSA42 Brand B BJT-NPN-300V-500mA-0.625W-50MHz ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ترانزیستور بی جی تی برند بی
  ۳۸۴ تومان
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05YTYY1
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05YTYY1 ال ای دی 5 میل زرد برند بی
  ال ای دی ۵ میل زرد برند بی
  ۲۱۶ تومان
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTWY1
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTWY1 ال ای دی 5 میل سفید برند بی
  ال ای دی ۵ میل سفید برند بی
  ۲۸۸ تومان
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTBY1
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05WTBY1 ال ای دی 5 میل سفید-آبی روشن برند بی
  ال ای دی ۵ میل سفید-آبی روشن برند بی
  ۲۲۴ تومان
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05GTGY1
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05GTGY1 ال ای دی 5 میل سبز برند بی
  ال ای دی ۵ میل سبز برند بی
  ۲۰۰ تومان
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05BTBY1
  LED 5MM Brand B NJ-DIP-05BTBY1 105007014
  ۱۰۵۰۰۷۰۱۴
  ۲۵۶ تومان
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03WTRY1
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03WTRY1 ال ای دی 3 میل سفید-قرمز روشن برند بی
  ال ای دی ۳ میل سفید-قرمز روشن برند بی
  ۱۶۸ تومان
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03WTBY1
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03WTBY1 ال ای دی 3 میل سفید-آبی روشن برند بی
  ال ای دی ۳ میل سفید-آبی روشن برند بی
  ۲۰۰ تومان
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03BTBY1
  LED 3MM Brand B NJ-DIP-03BTBY1 105007013
  ۱۰۵۰۰۷۰۱۳
  ۲۰۰ تومان
  KBU810 Brand B 8A 1000V
  KBU810 Brand B 8A 1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 8 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۸ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۶,۸۰۰ تومان
  KBU1010 Brand B 10A 1000V
  KBU1010 Brand B 10A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 10 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۱۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۷,۲۰۰ تومان
  FR307 Brand B 3A 1000V
  FR307 Brand B 3A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  ۹۶۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   قطعات الکترونیک DIP
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • B
   • NXP
   • ST
   • ST
   بر اساس رنگ