قطعات الکترونیک صنعتی|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  VVZ40-16iO1 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان
  product
  VVZ110-12IO7 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۳۵۸,۴۰۰ تومان
  product
  VUO82-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۲۸,۰۰۰ تومان
  product
  VUO50-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۸۵,۶۰۰ تومان
  product
  VUO160-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  product
  VUO110-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۲۰,۸۰۰ تومان
  product
  VHF36-16 io5 IXYS SINGLE PHASE RECTIFIRE BRIDGE ماژول پل تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  product
  MMO35-14GOD IXYS تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۱۵۴,۰۰۰ تومان
  product
  MDD95-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  product
  MDD56-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  product
  MDD255-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۶۶۲,۴۰۰ تومان
  product
  MDD172-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۷۹,۲۰۰ تومان
  product
  MCO500-16IO1 IXYS THYRISTOR SINGLE MODULES ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  ۸۶۴,۰۰۰ تومان
  product
  MCD255-16IO1 IXYS THYRISTOR /DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۷۸۴,۰۰۰ تومان
  product
  MCC95-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۸۵,۶۰۰ تومان
  product
  MCC310-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۵۱۲,۰۰۰ تومان
  product
  MCC162-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۳۰۰,۸۰۰ تومان
  product
  IXFN44N50 IXYS POWER MOSFET پاورماسفت آی ایکس وای اِس (دست دوم)
  پاورماسفت آی ایکس وای اِس (دست دوم)
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  product
  IXFN38N100P IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس (اورجینال)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  product
  IXFN38N100 IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس (دست دوم)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس (دست دوم)
  ۱۵۲,۰۰۰ تومان