قطعات الکترونیک صنعتی|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  VVZ110-12IO7 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۳۹۲,۰۰۰ تومان
  product
  VUO82-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  product
  VUO55-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۹۲,۵۰۰ تومان
  product
  VUO50-14NO3 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان
  product
  VUO160-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۶۲,۵۰۰ تومان
  product
  VUO110-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۴۱,۵۰۰ تومان
  product
  VHF36-16 io5 IXYS SINGLE PHASE RECTIFIRE BRIDGE ماژول پل تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۵۷,۵۰۰ تومان
  product
  MMO35-14GOD IXYS تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۱۷۱,۵۰۰ تومان
  product
  MDD95-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۹۶,۲۵۰ تومان
  product
  MDD56-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۷۸,۷۵۰ تومان
  product
  MDD255-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۷۲۴,۵۰۰ تومان
  product
  MDD172-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان
  product
  MCO500-16IO1 IXYS THYRISTOR SINGLE MODULES ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  ۹۴۵,۰۰۰ تومان
  product
  MCD95-16IO1B IXYS THYRISTOR /DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۳۳,۰۰۰ تومان
  product
  MCD56-16IO1B IXYS THYRISTOR /DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان
  product
  MCD255-16IO1 IXYS THYRISTOR /DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۸۵۷,۵۰۰ تومان
  product
  MCC95-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  product
  MCC72-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۳۳,۰۰۰ تومان
  product
  MCC500-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  product
  MCC44-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۲۲,۵۰۰ تومان