VVZ40-16iO1 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR
  VVZ40-16iO1 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (دست دوم)
  ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (دست دوم)
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  VVZ175-12IO7 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR
  VVZ175-12IO7 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR ماژول پل دیود - تریستور آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود - تریستور آی ایکس وای اس (کپی)
  ۹۴۲,۵۰۰ تومان
  VVZ110-12IO7 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR
  VVZ110-12IO7 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (کپی)
  ۸۴۵,۰۰۰ تومان
  VUO82-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  VUO82-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  VUO55-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  VUO55-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۳۵۷,۵۰۰ تومان
  VUO190-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  VUO190-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  VUO160-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  VUO160-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۴۸۷,۵۰۰ تومان
  VUO110-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  VUO110-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۴۵۵,۰۰۰ تومان
  VHF85-16IO7 IXYS SINGLE PHASE RECTIFIRE BRIDGE
  VHF85-16IO7 IXYS SINGLE PHASE RECTIFIRE BRIDGE ماژول پل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۶۱۱,۰۰۰ تومان
  VHF36-16 io5 IXYS SINGLE PHASE RECTIFIRE BRIDGE
  VHF36-16 io5 IXYS SINGLE PHASE RECTIFIRE BRIDGE ماژول پل تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  MMO35-14goD IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MMO35-14goD IXYS THYRISTOR DUAL MODULES تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۳۱۸,۵۰۰ تومان
  MDD95-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD95-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان
  MDD56-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD56-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۳۶,۵۰۰ تومان
  MDD44-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD44-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  MDD255-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD255-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۳۴۵,۵۰۰ تومان
  MDD172-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD172-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۳۵۷,۵۰۰ تومان
  MCO500-16IO1 IXYS THYRISTOR SINGLE MODULES
  MCO500-16IO1 IXYS THYRISTOR SINGLE MODULES ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان
  MCD95-16IO1B IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES
  MCD95-16IO1B IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  MCD72-16IO1B IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES
  MCD72-16IO1B IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۴۷,۰۰۰ تومان
  MCD255-16IO1 IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES
  MCD255-16IO1 IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۵۹۲,۵۰۰ تومان
  MCC95-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC95-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  MCC72-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC72-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۴۷,۰۰۰ تومان
  MCC500-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC500-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  MCC44-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC44-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۲۷,۵۰۰ تومان
  MCC312-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC312-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۵۲۷,۵۰۰ تومان
  MCC26-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC26-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان
  MCC255-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC255-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۵۲۷,۵۰۰ تومان
  MCC250-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC250-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس(کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس(کپی)
  ۱,۰۰۷,۵۰۰ تومان
  MCC162-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC162-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۵۵۲,۵۰۰ تومان
  IXFN44N50 IXYS POWER MOSFET
  IXFN44N50 IXYS POWER MOSFET پاورماسفت آی ایکس وای اِس (دست دوم)
  پاورماسفت آی ایکس وای اِس (دست دوم)
  ۱۴۶,۲۵۰ تومان
  IXFN38N100Q2 IXYS POWER MOSFET
  IXFN38N100Q2 IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس ( اورجینال)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس ( اورجینال)
  ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
  IXFN38N100P IXYS POWER MOSFET
  IXFN38N100P IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس (اورجینال)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۱,۱۳۷,۵۰۰ تومان
  IXFN24N100 IXYS POWER MOSFET
  IXFN24N100 IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس (اورجینال)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۱,۳۳۲,۵۰۰ تومان
  IXFN24N100 IXYS POWER MOSFET
  IXFN24N100 IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس (دست دوم)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس (دست دوم)
  ۳۵۷,۵۰۰ تومان
  DSEI8-06A IXYS FAST DIODE
  DSEI8-06A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  ۹,۷۵۰ تومان
  DSEI60-12A IXYS FAST DIODE
  DSEI60-12A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۷۸,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   قطعات الکترونیک صنعتی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Avago
   • B
   • CRYDOM
   • Epcos
   • EUPEC
   • FUJI
   • Hoymk
   • infineon
   • IR
   • IXYS
   • LIUJING
   • MITSUBISHI
   • NIHON
   • ON
   • POWERSEM
   • SANREX
   • SEMIKRON
   • Siemens
   • TOSHIBA
   • VINCO
   • WESTCODE