VVZ175-16iO7 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR
  VVZ175-16iO7 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR ماژول پل دیود - تریستور آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود - تریستور آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۰۰۷,۵۰۰ تومان
  VVZ110-16iO7 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR
  VVZ110-16iO7 IXYS 3 PHASE RECTIFIRE BRIDGE-THYRISTOR ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود - تريستور آی ایکس وای اس (کپی)
  ۹۶۸,۵۰۰ تومان
  VUO82-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  VUO82-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۳۴,۰۰۰ تومان
  VUO55-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  VUO55-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۴۱۶,۰۰۰ تومان
  VUO110-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER
  VUO110-16NO7 IXYS 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIER ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود سه فاز آی ایکس وای اس (کپی)
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  VHF85-16IO7 IXYS SINGLE PHASE RECTIFIRE BRIDGE
  VHF85-16IO7 IXYS SINGLE PHASE RECTIFIRE BRIDGE ماژول پل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول پل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۶۱۱,۰۰۰ تومان
  MMO35-14goD IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MMO35-14goD IXYS THYRISTOR DUAL MODULES تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تریستور آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۳۱۸,۵۰۰ تومان
  MDD56-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD56-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۷۵,۵۰۰ تومان
  MDD44-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD44-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱۶۲,۵۰۰ تومان
  MDD255-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD255-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۳۴۵,۵۰۰ تومان
  MCO500-16IO1 IXYS THYRISTOR SINGLE MODULES
  MCO500-16IO1 IXYS THYRISTOR SINGLE MODULES ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان
  MCD95-16Io1B IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES
  MCD95-16Io1B IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان
  MCD56-16Io1B IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES
  MCD56-16Io1B IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان
  MCD312-16Io1 IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES
  MCD312-16Io1 IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۷۸۷,۵۰۰ تومان
  MCD255-16Io1 IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES
  MCD255-16Io1 IXYS THYRISTOR-DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان
  MCD162-16Io1 IXYS THYRISTOR DIODE MODULES
  MCD162-16Io1 IXYS THYRISTOR DIODE MODULES ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ۶۳۷,۰۰۰ تومان
  MCC95-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC95-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان
  MCC72-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC72-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۹۹,۰۰۰ تومان
  MCC500-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC500-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۳,۰۴۲,۰۰۰ تومان
  MCC44-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC44-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۷۳,۰۰۰ تومان
  MCC310-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC310-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  MCC26-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC26-16io1B IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۲۴۰,۵۰۰ تومان
  MCC255-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC255-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان
  MCC250-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC250-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس(کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس(کپی)
  ۱,۱۹۶,۰۰۰ تومان
  MCC162-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES
  MCC162-16io1 IXYS THYRISTOR DUAL MODULES ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول تریستور دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  ۶۳۷,۰۰۰ تومان
  IXFN44N50 IXYS POWER MOSFET
  IXFN44N50 IXYS POWER MOSFET پاورماسفت آی ایکس وای اِس (دست دوم)
  پاورماسفت آی ایکس وای اِس (دست دوم)
  ۱۴۶,۲۵۰ تومان
  IXFN38N100Q2 IXYS POWER MOSFET
  IXFN38N100Q2 IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس ( اورجینال)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس ( اورجینال)
  ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
  IXFN38N100P IXYS POWER MOSFET
  IXFN38N100P IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس (اورجینال)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۱,۱۳۷,۵۰۰ تومان
  IXFN38N100 IXYS POWER MOSFET
  IXFN38N100 IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس (دست دوم)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس (دست دوم)
  ۳۰۸,۷۵۰ تومان
  IXFN24N100 IXYS POWER MOSFET
  IXFN24N100 IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس (اورجینال)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۱,۳۳۲,۵۰۰ تومان
  IXFN24N100 IXYS POWER MOSFET
  IXFN24N100 IXYS POWER MOSFET پاور ماسفت آی ایکس وای اس (دست دوم)
  پاور ماسفت آی ایکس وای اس (دست دوم)
  ۳۵۷,۵۰۰ تومان
  DSEK60-06A IXYS DUAL FAST DIODE
  DSEK60-06A IXYS DUAL FAST DIODE دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۸۱,۲۵۰ تومان
  DSEI60-12A IXYS FAST DIODE
  DSEI60-12A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  DSEI60-06A IXYS FAST DIODE
  DSEI60-06A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۷۱,۵۰۰ تومان
  DSEI30-12A IXYS FAST DIODE
  DSEI30-12A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  DSEI30-06A IXYS FAST DIODE
  DSEI30-06A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  ۵۵,۲۵۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   قطعات الکترونیک صنعتی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Avago
   • B
   • CRYDOM
   • Epcos
   • EUPEC
   • FUJI
   • Hoymk
   • infineon
   • IR
   • IXYS
   • LIUJING
   • MITSUBISHI
   • NIHON
   • ON
   • POWERSEM
   • SANREX
   • SEMIKRON
   • Siemens
   • Starpower
   • TOSHIBA
   • VINCO
   • WESTCODE