قطعات الکترونیک صنعتی|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  EXB841 FUJI HYBRID IC FOR DRIVING IGBT MODULES درایور آی جی بی تی فوجی (اورجینال)
  درایور آی جی بی تی فوجی (اورجینال)
  ۵۳,۵۵۰ تومان
  product
  EVM31-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ۲۵۵,۵۰۰ تومان
  product
  EVK71-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ۱۹۲,۵۰۰ تومان
  product
  ETK81-060 FUJI DARLIGTON SINGLE MODULES ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ۱۲۹,۵۰۰ تومان
  product
  ETF81-060 FUJI DARLINGTON SINGLE MODULES ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  product
  7MBR75VR 120-50 FUJI IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۹۸۱,۰۰۰ تومان
  product
  7MBR50VP-120-50 FUJI IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۲۴۲,۵۰۰ تومان
  product
  7MBR50VB-120-50 FUJI IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۹۱۰,۰۰۰ تومان
  product
  7MBR50UA 120-50 FUJI IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۷۷۰,۰۰۰ تومان
  product
  7MBR50SB 120-50 FUJI IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۸۸۵,۵۰۰ تومان
  product
  7MBR35VP-120-50 FUJI IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
  product
  7MBR35VA 120-50 FUJI IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  product
  7MBR35UA 120-50 FUJI IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  product
  7MBR25VP-120-50 FUJI IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۰۱۸,۵۰۰ تومان
  product
  7MBR150VN120-50 FUJI IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۸۵۵,۰۰۰ تومان
  product
  7MBR100VN 120-50 FUJI IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل دیود سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۳۵۸,۰۰۰ تومان
  product
  7MBR100U4B 120-50 FUJI IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان
  product
  6RI100G160 FUJI 3 PHASE POWER BRIDGE RECTIFIERS ماژول پل دیود 3 فاز فوجی (کپی)
  ماژول پل دیود ۳ فاز فوجی (کپی)
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  product
  6MBP30RH-060-50 FUJI IPM 6 MODULES ماژول آی پی ام 6تایی فوجی (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶تایی فوجی (اورجینال)
  ۵۸۱,۸۷۵ تومان
  product
  6MBI50L-060 FUJI IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی فوجی (دست دوم)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی فوجی (دست دوم)
  ۳۶۷,۵۰۰ تومان