قطعات الکترونیک صنعتی|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  IKW75N60T infineon IGBT SINGLE MODULES آی جی بی تی تخت تکی (اورجینال)
  آی جی بی تی تخت تکی (اورجینال)
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  product
  IKW30N60H3 infineon IGBT SINGLE MODULES آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  ۲۵,۶۰۰ تومان
  product
  FZ600R12KS4 infenion IGBT SINGLE MODULES ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  product
  FZ600R12KE3 infineon IGBT SINGLE MODULES ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۲۴۱,۶۰۰ تومان
  product
  FZ400R12KE4 infineon IGBT SINGLE MODULES ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۰۲۴,۰۰۰ تومان
  product
  FZ400R12KE3 infineon IGBT SINGLE MODULES ماژول آی جی بی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۰۲۴,۰۰۰ تومان
  product
  FS450R12KE3 infenion IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  ۵,۵۲۹,۶۰۰ تومان
  product
  FS150R12KT4 infinon IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۲۶۴,۰۰۰ تومان
  product
  FS150R12KT3 infineon IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان
  product
  FS150R12KE3 infineon IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۳۷۶,۰۰۰ تومان
  product
  FP75R12KT4 infenion IGBT 7 MODULES آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۹۱۲,۰۰۰ تومان
  product
  FP75R12KT3 infenion IGBT 7 MODULES آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۹۱۲,۰۰۰ تومان
  product
  FP75R12KE3 infenion IGBT 7 MODULES آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۰۲۴,۰۰۰ تومان
  product
  FP50R12KT4 infenion IGBT 7 MODULES آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۷۵۲,۰۰۰ تومان
  product
  FP40R12KT3G infineon IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۸۷۶,۸۰۰ تومان
  product
  FP40R12KT3 infineon IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۵۳۷,۶۰۰ تومان
  product
  FP25R12KT4-B15 infineon IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۵۲۸,۰۰۰ تومان
  product
  FP25R12KT4 infineon IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۵۴۴,۰۰۰ تومان
  product
  FP100R12KT4 infenion IGBT 7 MODULES آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۲۱۶,۰۰۰ تومان
  product
  FF75R12RT4 infineon IGBT DUAL MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ۴۶۴,۰۰۰ تومان