قطعات الکترونیک صنعتی|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  IKW75N60T infineon IGBT SINGLE MODULES آی جی بی تی تخت تکی (اورجینال)
  آی جی بی تی تخت تکی (اورجینال)
  ۵۲,۵۰۰ تومان
  product
  IKW30N60H3 infineon IGBT SINGLE MODULES آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  product
  FZ600R12KS4 infenion IGBT SINGLE MODULES ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ۲,۰۶۵,۰۰۰ تومان
  product
  FZ600R12KE3 infineon IGBT SINGLE MODULES ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
  product
  FS450R12KE3 infenion IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  ۶,۲۹۳,۰۰۰ تومان
  product
  FS300R12KE3 infineon IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶تایی اینفنیون (اورجینال)
  ۵,۵۶۵,۰۰۰ تومان
  product
  FS150R12KT4 infinon IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۳۸۲,۵۰۰ تومان
  product
  FS150R12KT3 infineon IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۶۰۳,۰۰۰ تومان
  product
  FS150R12KE3 infineon IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان
  product
  FP75R12KT4 infenion IGBT 7 MODULES آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۹۹۷,۵۰۰ تومان
  product
  FP75R12KT3 infenion IGBT 7 MODULES آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۹۹۷,۵۰۰ تومان
  product
  FP50R12KT4 infenion IGBT 7 MODULES آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۸۲۲,۵۰۰ تومان
  product
  FP25R12KT4 infineon IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۵۹۵,۰۰۰ تومان
  product
  FP100R12KT4 infenion IGBT 7 MODULES آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
  product
  FF75R12RT4 infineon IGBT DUAL MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ۵۰۷,۵۰۰ تومان
  product
  FF450R12ME4 PCB infenion IC DRIVER FOR IGBT MODULES آی سی
  آی سی
  ۱,۳۳۷,۰۰۰ تومان
  product
  FF450R12ME4 infineon IGBT DUAL MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  product
  FF450R12KT4 infineon IGBT DUAL MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۳۱۲,۵۰۰ تومان
  product
  FF400R12KT4 infineon IGBT DUAL MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۲۴۲,۵۰۰ تومان
  product
  FF400R12KT3 infineon IGBT DUAL MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان