قطعات الکترونیک صنعتی|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  IKW75N60T infineon IGBT SINGLE MODULES آی جی بی تی تخت تکی (اورجینال)
  آی جی بی تی تخت تکی (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  IKW50N60T infineon IGBT SINGLE MODULES آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  IKW30N60H3 infineon IGBT SINGLE MODULES آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FZ600R12KS4 infenion IGBT SINGLE MODULES ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FZ600R12KE3 infineon IGBT SINGLE MODULES ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FZ400R12KE4 infineon IGBT SINGLE MODULES ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FZ400R12KE3 infineon IGBT SINGLE MODULES ماژول آی جی بی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تکی اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FS450R12KE3 infenion IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FS300R12KE3 infineon IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶تایی اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FS150R12KT4 infinon IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FS150R12KT3 infineon IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FS150R12KE3 infineon IGBT 6 MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FP75R12KT4 infenion IGBT 7 MODULES آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FP75R12KT3 infenion IGBT 7 MODULES آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FP75R12KE3 infenion IGBT 7 MODULES آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FP50R12KT4 infenion IGBT 7 MODULES آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FP40R12KT3G infineon IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FP40R12KT3 infineon IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FP25R12KT4-B15 infineon IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FP25R12KT4 infineon IGBT 7 MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  تماس بگیرید