BSM15GD120DN2 infineon IGBT 6 PACK MODULES
  BSM15GD120DN2 infineon IGBT 6 PACK MODULES ماژول آبی جی بی تی 6 تایی اینفنیون(اورجینال)
  ماژول آبی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون(اورجینال)
  pImIgbt
  ۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
  BSM50GP120 infineon IGBT 7 PACK MODULES
  BSM50GP120 infineon IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی
  ۲,۰۷۲,۰۰۰ تومان
  FF100R12KS4 infineon IGBT DUAL PACK MODULES
  FF100R12KS4 infineon IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  SEMIKRON
  ۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان
  FF100R12RT4 infineon IGBT DUAL PACK MODULES
  FF100R12RT4 infineon IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  FUJI
  ۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
  FF200R12KS4 infineon IGBT DUAL PACK MODULES
  FF200R12KS4 infineon IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی
  ۳,۲۶۲,۰۰۰ تومان
  FF400R12KT3 infineon IGBT DUAL PACK MODULES
  FF400R12KT3 infineon IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  FUJI
  ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
  FF600R12KE4 infineon IGBT DUAL PACK MODULES
  FF600R12KE4 infineon IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی
  ۴,۶۷۶,۰۰۰ تومان
  FP150R12KT4 infineon IGBT 7 PACK MODULES
  FP150R12KT4 infineon IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی فوجی
  ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  FP25R12KT3 infineon IGBT 7 PACK MODULES
  FP25R12KT3 infineon IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی فوجی
  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
  FP25R12KT4 infineon IGBT 7 PACK MODULES
  FP25R12KT4 infineon IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی
  ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
  FP25R12KT4-B15 infineon IGBT 7 PACK MODULES
  FP25R12KT4-B15 infineon IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  FUJI
  ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
  FP40R12KT3 infineon IGBT 7 PACK MODULES
  FP40R12KT3 infineon IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  FUJI
  ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان
  FP40R12KT3G infineon IGBT 7 PACK MODULES
  FP40R12KT3G infineon IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷تایی با پل سه فاز سمیکرون
  ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
  FP50R12KE3 infineon IGBT 7 PACK MODULES
  FP50R12KE3 infineon IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فازاینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فازاینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  FP75R12KE3 infineon IGBT 7 PACK MODULES
  FP75R12KE3 infineon IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  POWER SEMICONDUCTOR
  ۲,۲۰۵,۰۰۰ تومان
  FP75R12KT3 infineon IGBT 7 PACK MODULES
  FP75R12KT3 infineon IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز اینفنیون (اورجینال)
  POWER SEMICONDUCTOR
  ۲,۲۰۵,۰۰۰ تومان
  FS100R12KT3 infineon IGBT 6 PACK MODULES
  FS100R12KT3 infineon IGBT 6 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی فوجی
  ۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان
  FS100R12KT4G infineon IGBT 6 PACK MODULES
  FS100R12KT4G infineon IGBT 6 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی فوجی
  ۲,۶۳۲,۰۰۰ تومان
  FS150R12KE3 infineon IGBT 6 PACK MODULES
  FS150R12KE3 infineon IGBT 6 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  FUJI
  ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  FS150R12KT3 infineon IGBT 6 PACK MODULES
  FS150R12KT3 infineon IGBT 6 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  PIM IGBT
  ۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
  FS150R12KT4 infineon IGBT 6 PACK MODULES
  FS150R12KT4 infineon IGBT 6 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  PIM IGBT
  ۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
  FS450R12KE3 infineon IGBT 6 PACK MODULES
  FS450R12KE3 infineon IGBT 6 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 6 تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۶ تایی اینفنیون (اورجینال)
  PIM IGBT
  ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  FZ400R12KS4 infineon IGBT SINGLE PACK
  FZ400R12KS4 infineon IGBT SINGLE PACK ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی فوجی
  ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
  FZ600R12KE3 infineon IGBT SINGLE PACK
  FZ600R12KE3 infineon IGBT SINGLE PACK ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  SEMIKRON
  ۳,۷۵۲,۰۰۰ تومان
  FZ600R12KS4 infineon IGBT SINGLE PACK
  FZ600R12KS4 infineon IGBT SINGLE PACK ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  SEMIKRON
  ۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان
  FZ800R12KE3 infineon IGBT SINGLE PACK
  FZ800R12KE3 infineon IGBT SINGLE PACK ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی فوجی
  ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
  IKW25N120H3 infineon IGBT SINGLE PACK
  IKW25N120H3 infineon IGBT SINGLE PACK آی جی بی تی تکی تخت اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی تکی تخت اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی تکی تخت فوجی
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  IKW30N60H3 infineon IGBT SINGLE PACK
  IKW30N60H3 infineon IGBT SINGLE PACK آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  فروشنده آی جی بی تی
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  IKW40N120CS6 infineon IGBT SINGLE PACK
  IKW40N120CS6 infineon IGBT SINGLE PACK آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی تخت تکی فوجی
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  IKW50N60T infineon IGBT SINGLE PACK
  IKW50N60T infineon IGBT SINGLE PACK آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  آی جی بی تی تخت تکی اینفنیون (اورجینال)
  FUJI
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
  IKW75N60T infineon IGBT SINGLE PACK
  IKW75N60T infineon IGBT SINGLE PACK آی جی بی تی تخت تکی (اورجینال)
  آی جی بی تی تخت تکی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی تکی فوجی
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  2MBI200U4H-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI200U4H-120-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل سمیکرون
  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  2MBI400U2B-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES
  2MBI400U2B-060-50 FUJI IGBT DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ۲,۸۴۲,۰۰۰ تومان
  2MBI400U4H-120-50 FUJI IGBT PACK DUAL PACK MODULES
  2MBI400U4H-120-50 FUJI IGBT PACK DUAL PACK MODULES ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ۳,۳۳۲,۰۰۰ تومان
  7MBR25UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR25UA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  INFINEON
  ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان
  7MBR35VA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES
  7MBR35VA120-50 FUJI IGBT 7 PACK MODULES ماژول آی جی بی تی 7 تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  ماژول آی جی بی تی ۷ تایی با پل سه فاز فوجی (اورجینال)
  INFINEON
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت INFINEON
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • infineon
   • FUJI
   • SEMIKRON
   • MITSUBISHI
   • TOSHIBA
   • IR
   • LIUJING
   • VINCO