5.08 میلیمتر دو طرف ماده‌گی
بر اساس نوع
بر اساس سازنده
  • MAXT