FLAT-64PIN 76.5M
  FLAT-64PIN 76.5M کابل مسطح 64 پین 76.5متر
  کابل مسطح ۶۴ پین ۷۶.۵متر
  تماس بگیرید
   FLAT-60PIN 76.5M
  FLAT-60PIN 76.5M کابل مسطح 60 پین 76.5متر
  کابل مسطح ۶۰ پین ۷۶.۵متر
  تماس بگیرید
  FLAT-50PIN 76.5M
  FLAT-50PIN 76.5M کابل مسطح 50 پین 76.5متر
  کابل مسطح ۵۰ پین ۷۶.۵متر
  تماس بگیرید
  FLAT-40PIN 76.5M
  FLAT-40PIN 76.5M کابل مسطح 40 پین 76.5متر
  کابل مسطح ۴۰ پین ۷۶.۵متر
  تماس بگیرید
  FLAT-34PIN 76.5M
  FLAT-34PIN 76.5M کابل مسطح 34 پین 76.5متر
  کابل مسطح ۳۴ پین ۷۶.۵متر
  تماس بگیرید
  FLAT-30PIN 76.5M
  FLAT-30PIN 76.5M کابل مسطح 30 پین 76.5متر
  کابل مسطح ۳۰ پین ۷۶.۵متر
  تماس بگیرید
  FLAT-26PIN 76.5M
  FLAT-26PIN 76.5M کابل مسطح 26 پین 76.5متر
  کابل مسطح ۲۶ پین ۷۶.۵متر
  تماس بگیرید
  FLAT-20PIN 2/54MM-100M
  FLAT-20PIN 2/54MM-100M کابل مسطح 20 پین فاصله 2.54میلیمتر 100متر
  کابل مسطح ۲۰ پین فاصله ۲.۵۴میلیمتر ۱۰۰متر
  تماس بگیرید
  FLAT-20PIN 76.5M
  FLAT-20PIN 76.5M کابل مسطح 20 پین 76.5متر
  کابل مسطح ۲۰ پین ۷۶.۵متر
  تماس بگیرید
  FLAT-16PIN 76.5M
  FLAT-16PIN 76.5M کابل مسطح 16 پین 76.5متر
  کابل مسطح ۱۶ پین ۷۶.۵متر
  تماس بگیرید
  FLAT-14PIN 76.5M
  FLAT-14PIN 76.5M کابل مسطح 14پین
  کابل مسطح ۱۴پین
  تماس بگیرید
  FLAT-10PIN 76.5M
  FLAT-10PIN 76.5M کابل مسطح 10 پین 76.5متر
  کابل مسطح ۱۰ پین ۷۶.۵متر
  تماس بگیرید

   معرفی کابل فلت


   کابل تخت انعطاف پذیر  نوعی کابل الکترونیک انعطاف پذیر است. با این حال، اصطلاح FFC معمولاً به کابل تخت بسیار نازک اشاره دارد که اغلب در برنامه های الکترونیکی با چگالی بالا مانند لپ تاپ و تلفن های همراه یافت می شود.

   گاهی اوقات اصطلاح ( FPCمدار چاپی قابل انعطاف) حتی برای بعضی از انواع FFC به کار می رود ، با این وجود با دقت بیشتری برای توصیف مدارهایی که اجزای سازنده را دارند و بر روی یک ماده انعطاف پذیر ساخته می شوند ، استفاده می شود.

    FFC  معمولا اتصالات مستقیم و بدون هیچ مؤلفه ای هستند.

    FFC   یک شکل کوچک از کابل روبان است که همچنین صاف و انعطاف پذیر است. کابل معمولاً از یک پایه فیلم پلاستیکی مسطح و انعطاف پذیر تشکیل شده است، که چندین رسانای فلزی به یک سطح وصل می شوند. اغلب ، هر انتهای کابل با یک سفت کننده تقویت می شود تا درج راحت تر یا تأمین فشار کرنش انجام شود سفت کننده ها انتهای کابل را کمی ضخیم تر می کند.

   کابل فلت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده