پل دیود|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  -DB107GS B -DB-1S پل دیود - 1 آمپر - 1000 ولت
  پل دیود - ۱ آمپر - ۱۰۰۰ ولت
  ۵۴۰ تومان
  product
  -DB107G B -DB-1 پل دیود - 1 آمپر - 1000 ولت
  پل دیود - ۱ آمپر - ۱۰۰۰ ولت
  ۵۰۴ تومان
  product
  -KBU1010 B -10A-1000V پل دیود تکفاز شانه ای 10 آمپر 1000 ولت بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۱۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت بی
  ۲,۵۲۰ تومان
  product
  -2W10M B -2A-1000V پل دیود تکفاز گرد 2 آمپر 1000 ولت بی
  پل دیود تکفاز گرد ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت بی
  ۷۹۲ تومان
  product
  -KBU810 SEP-8A-1000V پل دیود تک فاز شانه ایی 8 آمپر 1000 ولت اِس ای پی
  پل دیود تک فاز شانه ایی ۸ آمپر ۱۰۰۰ ولت اِس ای پی
  product
  -KBU610 SEP-6A-1000V پل دیود تک فاز شانه ایی 6 آمپر 1000 ولت اِس ای پی
  پل دیود تک فاز شانه ایی ۶ آمپر ۱۰۰۰ ولت اِس ای پی
  product
  -KBU1010 SEP-10A-1000V پل دیود تک فاز شانه ایی 10 آمپر 1000 ولت اِس ای پی
  پل دیود تک فاز شانه ایی ۱۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت اِس ای پی
  product
  -KBP210 SEP-2A-1000V پل دیود تک فاز شانه ایی 2 آمپر 1000 ولت اِس ای پی
  پل دیود تک فاز شانه ایی ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت اِس ای پی
  product
  -KBL410 SEP-4A-1000V پل دیود تک فاز شانه ایی 4 آمپر 1000 ولت اِس ای پی
  پل دیود تک فاز شانه ایی ۴ آمپر ۱۰۰۰ ولت اِس ای پی
  product
  -2W10M SEP-2A-1000V پل دیود تک فاز گرد 2 آمپر 1000 ولت اِس ای پی
  پل دیود تک فاز گرد ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت اِس ای پی
  product
  -KBP210 B -2A-1000V پل دیود تکفاز شانه ای 2 آمپر 1000 ولت بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت بی
  product
  -KBU810 B -8A-1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 2 آمپر 1000 ولت بی
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت بی
  product
  -KBU610 B -6A-1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 6 آمپر 1000 ولت بی
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۶ آمپر ۱۰۰۰ ولت بی
  product
  -KBL410 B -4A-1000V پل دیود تکفاز شانه ای 4 آمپر 1000 ولت بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۴ آمپر ۱۰۰۰ ولت بی