DB107G Brand B DB-1
  DB107G Brand B DB-1 پل دیود 1 آمپر 1000 ولت (برند بی)
  پل دیود ۱ آمپر ۱۰۰۰ ولت (برند بی)
  ۹۸۰ تومان
  KBP210 Brand B 2A 1000V
  KBP210 Brand B 2A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 2 آمپر 1000 ولت (برند بی)
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت (برند بی)
  ۱,۴۰۰ تومان
  KBU810 Brand B 8A 1000V
  KBU810 Brand B 8A 1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 8 آمپر 1000 ولت (برند بی)
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۸ آمپر ۱۰۰۰ ولت (برند بی)
  ۵,۱۱۰ تومان
  KBU610 Brand B 6A 1000V
  KBU610 Brand B 6A 1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 6 آمپر 1000 ولت (برند بی)
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۶ آمپر ۱۰۰۰ ولت (برند بی)
  ۴,۹۰۰ تومان
  KBU1010 Brand B 10A 1000V
  KBU1010 Brand B 10A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 10 آمپر 1000 ولت (برند بی)
  پل دیود تکفاز شانه ای ۱۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت (برند بی)
  ۵,۲۵۰ تومان
  2W10M Brand B 2A 1000V
  2W10M Brand B 2A 1000V پل دیود تکفاز گرد 2 آمپر 1000 ولت (برند بی)
  پل دیود تکفاز گرد ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت (برند بی)
  ۱,۶۸۰ تومان
  KBL410 Brand B 4A 1000V
  KBL410 Brand B 4A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 4 آمپر 1000 ولت (برند بی)
  پل دیود تکفاز شانه ای ۴ آمپر ۱۰۰۰ ولت (برند بی)
  ۲,۸۰۰ تومان
  BR1010 Brand B 10A 1000V
  BR1010 Brand B 10A 1000V پل دیود تکفاز برند بی (اورجینال)
  پل دیود تکفاز برند بی (اورجینال)
  ۶,۹۰۳ تومان
  BR810 Brand B 8A 1000V
  BR810 Brand B 8A 1000V پل دیود تکفاز برند بی (اورجینال)
  پل دیود تکفاز برند بی (اورجینال)
  ۶,۶۵۰ تومان
  BR610 Brand B 6A 1000V
  BR610 Brand B 6A 1000V پل دیود تکفاز برند بی (اورجینال)
  پل دیود تکفاز برند بی (اورجینال)
  ۴,۶۶۶ تومان
  KBU2506 Brand B 25A 600V
  KBU2506 Brand B 25A 600V پل دیود تکفاز شانه ای 25آمپر 600ولت (برند بی)
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲۵آمپر ۶۰۰ولت (برند بی)
  DB107GS Brand B DB-1S
  DB107GS Brand B DB-1S پل دیود اس ام دی 1 آمپر 1000ولت (برند بی)
  پل دیود اس ام دی ۱ آمپر ۱۰۰۰ولت (برند بی)
  BR410 Brand B 4A 1000V
  BR410 Brand B 4A 1000V پل دیود تکفاز برند بی (اورجینال)
  پل دیود تکفاز برند بی (اورجینال)

   معرفی پل دیود

    

   پل دیود ی یا یکسوساز پل، مداری است که با تغییردادن پلاریتهٔ تغذیهٔ ورودی آن، پلاریتهٔ خروجی آن تغییر نمی‌کند و معمولاً برای یکسوسازی جریان متناوب و به دست آوردن جریانِ مستقیمِ تمام‌ موج استفاده می‌شود. این مدار نسبت به یکسوسازهای تمام موجی که از ترانسفورماتور سه‌ سر بهره می‌برند هزینه و وزن کمتری دارد.

   پل‌های دیود ی چهار سر دارد، دو سر آن متعلق به ورودی ac هست و دو سر دیگر مربوط به خروجی پل است. پل دیودی از ورودی خود یک سینوسی کامل را می‌گیرد و نیم سیکل مثبت آن را عبور می‌دهد ولی نیم سیکل منفی آن را به یک نیم سیکل مثبت تبدیل می‌کند. به عبارتی خروجی پل دیود ی از بی‌نهایت نیم سیکل مثبت تشکیل شده است.

   پل دیود های که در صنعت موجود هستند به دو قسمت تک فاز و سه فاز تقسیم می شوند که فقط ازلحاظ ولتاژ و جریان باهم تفاوت دارند و اساس کار انها یا یکدیگر فرقی نمی کند.

   پل دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • B