DB107G Brand B DB-1
  DB107G Brand B DB-1 پل دیود تکفاز 1 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۱ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۱,۷۰۵ تومان
  KBP210 Brand B 2A 1000V
  KBP210 Brand B 2A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 2 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۲,۶۴۰ تومان
  KBU1010 Brand B 10A 1000V
  KBU1010 Brand B 10A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 10 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۱۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۹,۹۰۰ تومان
  KBL410 Brand B 4A 1000V
  KBL410 Brand B 4A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 4 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۴ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۵,۷۲۰ تومان
  BR1010 Brand B 10A 1000V
  BR1010 Brand B 10A 1000V پل دیود تکفاز 10 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۱۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۱۲,۶۵۰ تومان
  BR810 Brand B 8A 1000V
  BR810 Brand B 8A 1000V پل دیود تکفاز 8 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۸ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۱۲,۱۰۰ تومان
  BR610 Brand B 6A 1000V
  BR610 Brand B 6A 1000V پل دیود تکفاز 6 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۶ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۸,۰۳۰ تومان
  BR410 Brand B 4A 1000V
  BR410 Brand B 4A 1000V پل دیود تکفاز 4 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۴ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۷,۷۰۰ تومان
  KBU2510 Brand B 25A 1000V
  KBU2510 Brand B 25A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 25 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲۵ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  ۱۱,۲۲۰ تومان
  KBU810 Brand B 8A 1000V
  KBU810 Brand B 8A 1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 8 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۸ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  KBU610 Brand B 6A 1000V
  KBU610 Brand B 6A 1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 6 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۶ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  2W10M Brand B 2A 1000V
  2W10M Brand B 2A 1000V پل دیود تکفاز گرد 2 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز گرد ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  KBU2506 Brand B 25A 600V
  KBU2506 Brand B 25A 600V پل دیود تکفاز شانه ای 25 آمپر 600 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲۵ آمپر ۶۰۰ ولت برند بی

   معرفی پل دیود

    

   پل دیود ی یا یکسوساز پل، مداری است که با تغییردادن پلاریتهٔ تغذیهٔ ورودی آن، پلاریتهٔ خروجی آن تغییر نمی‌کند و معمولاً برای یکسوسازی جریان متناوب و به دست آوردن جریانِ مستقیمِ تمام‌ موج استفاده می‌شود. این مدار نسبت به یکسوسازهای تمام موجی که از ترانسفورماتور سه‌ سر بهره می‌برند هزینه و وزن کمتری دارد.

   پل‌های دیود ی چهار سر دارد، دو سر آن متعلق به ورودی ac هست و دو سر دیگر مربوط به خروجی پل است. پل دیودی از ورودی خود یک سینوسی کامل را می‌گیرد و نیم سیکل مثبت آن را عبور می‌دهد ولی نیم سیکل منفی آن را به یک نیم سیکل مثبت تبدیل می‌کند. به عبارتی خروجی پل دیود ی از بی‌نهایت نیم سیکل مثبت تشکیل شده است.

   پل دیود های که در صنعت موجود هستند به دو قسمت تک فاز و سه فاز تقسیم می شوند که فقط ازلحاظ ولتاژ و جریان باهم تفاوت دارند و اساس کار انها یا یکدیگر فرقی نمی کند.

   پل دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • B