DB107G Brand B DB-1
  DB107G Brand B DB-1 پل دیود تکفاز 1 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۱ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  KBP210 Brand B 2A 1000V
  KBP210 Brand B 2A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 2 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  KBU810 Brand B 8A 1000V
  KBU810 Brand B 8A 1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 8 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۸ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  KBU610 Brand B 6A 1000V
  KBU610 Brand B 6A 1000V پل دیود تکفاز شانه ایی 6 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ایی ۶ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  KBU1010 Brand B 10A 1000V
  KBU1010 Brand B 10A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 10 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۱۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  2W10M Brand B 2A 1000V
  2W10M Brand B 2A 1000V پل دیود تکفاز گرد 2 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز گرد ۲ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  KBL410 Brand B 4A 1000V
  KBL410 Brand B 4A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 4 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۴ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  BR1010 Brand B 10A 1000V
  BR1010 Brand B 10A 1000V پل دیود تکفاز 10 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۱۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  BR810 Brand B 8A 1000V
  BR810 Brand B 8A 1000V پل دیود تکفاز 8 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۸ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  BR610 Brand B 6A 1000V
  BR610 Brand B 6A 1000V پل دیود تکفاز 6 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۶ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  BR410 Brand B 4A 1000V
  BR410 Brand B 4A 1000V پل دیود تکفاز 4 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز ۴ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  KBU2506 Brand B 25A 600V
  KBU2506 Brand B 25A 600V پل دیود تکفاز شانه ای 25 آمپر 600 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲۵ آمپر ۶۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید
  KBU2510 Brand B 25A 1000V
  KBU2510 Brand B 25A 1000V پل دیود تکفاز شانه ای 25 آمپر 1000 ولت برند بی
  پل دیود تکفاز شانه ای ۲۵ آمپر ۱۰۰۰ ولت برند بی
  تماس بگیرید

   معرفی پل دیود

    

   پل دیود ی یا یکسوساز پل، مداری است که با تغییردادن پلاریتهٔ تغذیهٔ ورودی آن، پلاریتهٔ خروجی آن تغییر نمی‌کند و معمولاً برای یکسوسازی جریان متناوب و به دست آوردن جریانِ مستقیمِ تمام‌ موج استفاده می‌شود. این مدار نسبت به یکسوسازهای تمام موجی که از ترانسفورماتور سه‌ سر بهره می‌برند هزینه و وزن کمتری دارد.

   پل‌های دیود ی چهار سر دارد، دو سر آن متعلق به ورودی ac هست و دو سر دیگر مربوط به خروجی پل است. پل دیودی از ورودی خود یک سینوسی کامل را می‌گیرد و نیم سیکل مثبت آن را عبور می‌دهد ولی نیم سیکل منفی آن را به یک نیم سیکل مثبت تبدیل می‌کند. به عبارتی خروجی پل دیود ی از بی‌نهایت نیم سیکل مثبت تشکیل شده است.

   پل دیود های که در صنعت موجود هستند به دو قسمت تک فاز و سه فاز تقسیم می شوند که فقط ازلحاظ ولتاژ و جریان باهم تفاوت دارند و اساس کار انها یا یکدیگر فرقی نمی کند.

   پل دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • B