3590S-5K BOURNS
  3590S-5K BOURNS ولوم ده دور 5 کیلو اُهم بونز
  ولوم ده دور ۵ کیلو اُهم بونز
  تماس بگیرید
  3590S-50K BOURNS
  3590S-50K BOURNS ولوم ده دور 50 کیلو اُهم بونز
  ولوم ده دور ۵۰ کیلو اُهم بونز
  تماس بگیرید
  3590S-500R BOURNS
  3590S-500R BOURNS ولوم ده دور 500 اُهم بونز
  ولوم ده دور ۵۰۰ اُهم بونز
  تماس بگیرید
  3590S-2K BOURNS
  3590S-2K BOURNS ولوم ده دور 2 کیلو اُهم بونز
  ولوم ده دور ۲ کیلو اُهم بونز
  تماس بگیرید
  3590S-20K BOURNS
  3590S-20K BOURNS ولوم ده دور 20 کیلو اُهم بونز
  ولوم ده دور ۲۰ کیلو اُهم بونز
  تماس بگیرید
  3590S-1K BOURNS
  3590S-1K BOURNS ولوم ده دور 1 کیلو اُهم بونز
  ولوم ده دور ۱ کیلو اُهم بونز
  تماس بگیرید
  3590S-10K BOURNS
  3590S-10K BOURNS ولوم ده دور 10 کیلو اُهم بونز
  ولوم ده دور ۱۰ کیلو اُهم بونز
  تماس بگیرید
  3590S-100K BOURNS
  3590S-100K BOURNS ولوم ده دور 100 کیلو اُهم بونز
  ولوم ده دور ۱۰۰ کیلو اُهم بونز
  تماس بگیرید

   معرفی ولوم ده دور

    

   پتانسیومتر از یک اِلمان مقاومتی دوار درون یک محفظه تشکیل شده که به منظور تقسیم ولتاژدرمدارها مورد استفاده قرار می گیرد. این اِلمان مقاومتی ممکن است به صورت سیمی، لایه ای و یا کربنی باشد. دو ترمینال به دو انتهای این اِلمان مقاومتی متصل است که مقدار مقاومت بین این دو ترمینال همواره ثابت و برای مقدار اهمی اِلمان مقاومتی است. بین این دو ترمینال ، یک ترمینال دیگر وجود دارد که به یک کنتاکت متحرک متصل است و این کنتاکت متحرک می تواند بر روی اِلمان مقاومتی حرکت کند و سبب تغییرمقاومت بین ترمینال وسط و هر یک از ترمینال های کناری گردد. برای حرکت کنتاکت متحرک بر روی اِلمان مقاومتی، انتهای اِلمان مقاومتی را به یک ولوم و یا به یک صفحه شیار دار که توسط پیچ گوشتی قابل حرکت است متصل می کنند.

   تغییر مقاومت بین ترمینال وسط و یکی از ترمینال های کنار می تواند نسبت به چرخش ولوم و یا صفحه شیار دار، خطی و یا غیر خطی باشد که بر این اساس پتانسیومتر را خطی و یا غیر خطی می نامند. در یک پتانسیومتر خطی به ازای تغییرات یکسان ولوم ، تغییرات مقدار مقاومت بین ترمینال وسط و هر یک از ترمینال های کناری یکسان خواهد بود. معمولا مقدار مقاومت بین ترمینال های کناری پتانسیومتر ویا به عبارتی مقدار اهمی اِلمان مقاومتی پتانسیومتر را برروی آن می نویسند که اگر این مقدار با حرف B شروع شود نشان دهنده این خواهد بود که پتانسیومتر ما یک پتانسیومتر غیر خطی است یعنی به ازای تغییرات یکسان ولوم ، تغییرات مقاومت بین ترمینال متحرک و هر یک از ترمینال های ثابت یکسان نخواهد بود بلکه این تغییرات بصورت غیر خطی است و یا به عبارتی منحنی تغییرات مقاومت بین ترمینال های ثابت و متحرک نسبت به چرخش کنتاکت متحرک، غیر خطی خواهد بود.

   مواردی که در خرید پتانسیومترباید دانست:

   1.     مقدار اهم پتانسیومتر

   2.     تعداد دور پتانسیومتر

   3.     تعداد پایه

   4.     شکل ظاهری

   5.     ضریب تلورانس

    

   ولوم ده دور
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • BOURNS