MICRO SWICH V-156-1C-25 MOON
  MICRO SWICH V-156-1C-25 MOON میکرو سوئیچ 156
  میکرو سوئیچ ۱۵۶
  تماس بگیرید
  MICRO SWICH V-155-1C-25 MOON
  MICRO SWICH V-155-1C-25 MOON میکرو سوئیچ 155
  میکرو سوئیچ ۱۵۵
  تماس بگیرید
  MICRO SWICH V-153-1C-25 MOON
  MICRO SWICH V-153-1C-25 MOON میکرو سوئیچ 153
  میکرو سوئیچ ۱۵۳
  تماس بگیرید
  MICRO SWICH V-152-1C-25 MOON
  MICRO SWICH V-152-1C-25 MOON میکرو سوئیچ 152
  میکرو سوئیچ ۱۵۲
  تماس بگیرید
  MICRO SWICH V-15-1C-25 MOON
  MICRO SWICH V-15-1C-25 MOON میکرو سوئیچ 15
  میکرو سوئیچ ۱۵
  تماس بگیرید
  MICRO SWICH V-154-1C-25 MOON
  MICRO SWICH V-154-1C-25 MOON میکروسوئیچ 154
  میکروسوئیچ ۱۵۴
  تماس بگیرید

    معرفی میکروسوئیچ    میکروسوئیچ
   گونه‌ای از کلید است که با فشار فیزیکی بسیار کوچکی تحریک می‌شود. عمل کلیدزنی در وضعیت‌های مشخصی از محرّک اتفاق می‌افتد. استفاده از میکروسوئیچ ‌ها به علت هزینۀ پایینشان و عمر مفید بالا (بیش از ۱ میلیون چرخه و در مدل‌های پرکار تا ۱۰ میلیون چرخه) بسیار رایج است. تمایز اصلی میکروسوئیچ ‌ها از دیگر ابزارهای کلیدزنی این است که در میکروسوئیچ جابجایی‌های کوچک محرک که بر دکمۀ میکروسوئیچ اعمال می‌شود، باعث جابجایی به‌نسبت زیاد کنتاکت‌های الکتریکی میکروسوئیچ خواهد شد که - فارغ از سرعت محرک - سرعت زیادی دارد. بیشتر طراحی‌های موفق از پدیدۀ پسماند نیز بهره می‌برند، بدین معنی که حرکت کوچک محرک در جهت معکوس برای بازگرداندن کنتاکت‌ها به حالت نخست کافی نخواهد بود و محرک باید به اندازۀ قابل توجهی در جهت عکس حرکت کند. کاربرد میکروسوئیچ ‌ها بسیار گسترده و مختلف است، از کاربردهای رایج میکروسوئیچ ‌ها می‌توان به اینترلاک درهای دستگاه مایکروویو، کلیدهای تشخیص طبقه و ایمنی در آسانسورها، دستگاه‌های سکه‌ای، یا تشخیص جمع‌شدگی کاغذدردستگاه‌های کپی اشاره کرد. هرچند میکروسوئیچ هایی وجود دارند که می‌توانند موتورهای کوچک، لامپ‌ها و سیم‌پیچ‌ها را مستقیم قطع و وصل کنند اما معمولاً جریان نامی میکروسوئیچ ‌ها در حد مدارهای فرمان است.

   میکروسوئیچ
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MOON