SKKD700-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES
  SKKD700-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  تماس بگیرید
  SKKD46-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES
  SKKD46-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  تماس بگیرید
  SKKD380-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES
  SKKD380-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  تماس بگیرید
  SKKD260 -16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES
  SKKD260 -16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  تماس بگیرید
  SKKD162-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES
  SKKD162-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  تماس بگیرید
  SKKD100-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES
  SKKD100-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  تماس بگیرید
  MDD95-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD95-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  تماس بگیرید
  MDD72-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD72-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  تماس بگیرید
  MDD56-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD56-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  تماس بگیرید
  MDD44-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD44-16N1B IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  تماس بگیرید
  MDD255-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD255-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  تماس بگیرید
  MDD172-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD172-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اس (کپی)
  تماس بگیرید
  SKKD81-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES
  SKKD81-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  ماژول دوبل دیود سمیکرون (کپی)
  تماس بگیرید
  SKKE600-16 SEMIKRON DIODE  SINGLE MODULES
  SKKE600-16 SEMIKRON DIODE SINGLE MODULES ماژل دیود تکی سمیکرون (کپی)
  ماژل دیود تکی سمیکرون (کپی)
  تماس بگیرید
  SKKE380-16 SEMIKRON DIODE  SINGLE MODULES
  SKKE380-16 SEMIKRON DIODE SINGLE MODULES ماژل دیود تکی سمیکرون (کپی)
  ماژل دیود تکی سمیکرون (کپی)
  تماس بگیرید
  SKKD100-16 LIUJING DIODE DUAL MODULES
  SKKD100-16 LIUJING DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود لیوجین
  ماژول دوبل دیود لیوجین
  تماس بگیرید
  SKKD380-16 LIUJING DIODE DUAL MODULES
  SKKD380-16 LIUJING DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود لیوجین
  ماژول دوبل دیود لیوجین
  تماس بگیرید
  SKKD260 -16 LIUJING DIODE DUAL MODULES
  SKKD260 -16 LIUJING DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود لیوجین
  ماژول دوبل دیود لیوجین
  تماس بگیرید
  SKKD46-16 LIUJING DIODE DUAL MODULES
  SKKD46-16 LIUJING DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود لیوجین
  ماژول دوبل دیود لیوجین
  تماس بگیرید
  MDD312-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES
  MDD312-16N1 IXYS DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اِس
  ماژول دوبل دیود آی ایکس وای اِس
  تماس بگیرید
  SKKD162-16 LIUJING DIODE DUAL MODULES
  SKKD162-16 LIUJING DIODE DUAL MODULES ماژول دوبل دیود لیوجین
  ماژول دوبل دیود لیوجین
  تماس بگیرید
  SKKD212-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES
  SKKD212-16 SEMIKRON DIODE DUAL MODULES ماژول دیود دوبل سمیکرون (کپی)
  ماژول دیود دوبل سمیکرون (کپی)
  تماس بگیرید

   معرفی  پل دیود

   دیود (Diode) یا (دوقطبی الکتریکی،یکسوساز) قطعه ای الکترونیکی است که دارای دو سر است. دیود، جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌دهد (در این حالت، مقاومت دیود ایده آل، صفر است) و در جهت دیگر، در مقابل گذر جریان از خود، مقاومت بسیار بالایی (در حد بینهایت) نشان می‌دهد. این خاصیت دیود، باعث شده بود تا در سال‌های اولیهٔ ساخت این قطعهٔ الکترونیکی، به آن «دریچه» نیز اطلاق شود. در حال حاضر، رایج‌ترین گونهٔ دیود از بلور مادّه‌های نیمه هادی ساخته می‌شود. دیود را از اتصال دو نیمه ‌رسانا از نوع P و N می‌سازند. به پایه ای که به نیمه هادی N متصل است «کاتد» و به پایه ای که به نیمه هادی نوع P متصل است «آند» گفته می‌شود. لامپ‌های خلأ که نخستین دیودها بودند، امروزه فقط درفناوری‌هایی که در ولتاژ بالا کار می‌کنند استفاده می‌شوند. دیود، اولین قطعه تولید شده با نیمه هادی‌ها است. منظور از ماژول

   دیود
   ، مجموعه ای از دیود های صنعتی با سرعت های مختلف در یک مدار مجتمع(ماژول) هستند که در ولتاژ و آمپر های متفاوت عرضه می شود.

   ماژول دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • IXYS
   • LIUJING
   • SEMIKRON