RELAY SOCKET ON PCB-8PIN
  RELAY SOCKET ON PCB-8PIN سوکت رله رو بردی 8 پین
  سوکت رله رو بردی ۸ پین
  تماس بگیرید
  RELAY SOCKET ON PCB-5PIN
  RELAY SOCKET ON PCB-5PIN سوکت رله رو بردی 5 پین
  سوکت رله رو بردی ۵ پین
  تماس بگیرید

   معرفی سوکت  رله  


   سوکت رله سوئیچ های الکترومکانیکی هستند که تغییر جریان در یک مدار الکتریکی جریان برق را کنترل می کنند. سوکت رله اجزای یک مدار هستند که می توانند با رله نصب شوند. آن ها رابط الکتریکی بین رله  و مدار را تأمین می کنند. یک رله به جای آنکه از لحاظ مکانیکی کار کند اغلب توسط یک الکترومغناطیس تغذیه می شود. رله به ترمینال ماده سوکت وصل می شود و سوکت به مدار وسیع تر وصل می شود.
   سوکت رله
   زمانی استفاده می شود که بخواهید رله ها به راحتی در یک مدار نصب شوند و تعویض شوند. آنها این فرایند را بسیار ساده تر از اینكه رله مستقیماً به منبع برق متصل شوند انجام میدهند.
   سوکت رله
   با توجه به نوع رله ای که استفاده می شود متفاوت است و همچنین از مواد فلزی یا کامپوزیتی ساخته می شوند و در شکل ها ، اندازه ها و رنگ های متنوعی در دسترس هستند.

   سوکت رله
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده