NA305 -S CSR CURRENT TRANSDUCER
  NA305 -S CSR CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 305 آمپر سی اِس آر
  سنسور جریان ۳۰۵ آمپر سی اِس آر
  تماس بگیرید
  LTS25-NP LEM CURRENT TRANSDUCER
  LTS25-NP LEM CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 25 آمپر لِم (اورجینال)
  سنسور جریان ۲۵ آمپر لِم (اورجینال)
  تماس بگیرید
  HAS600-S LEM CURRENT TRANSDUCER
  HAS600-S LEM CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 600 آمپر لِم (اورجینال)
  سنسور جریان ۶۰۰ آمپر لِم (اورجینال)
  تماس بگیرید
  HAS400-S LEM CURRENT TRANSDUCER
  HAS400-S LEM CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 400 آمپر لِم (اورجینال)
  سنسور جریان ۴۰۰ آمپر لِم (اورجینال)
  تماس بگیرید
  HAS200-S LEM CURRENT TRANSDUCER
  HAS200-S LEM CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 200 آمپر لِم (اورجینال)
  سنسور جریان ۲۰۰ آمپر لِم (اورجینال)
  تماس بگیرید
  CS100B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CS100B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 100 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۱۰۰ آمپر چیفول
  تماس بگیرید
  CS200B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CS200B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 200 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۲۰۰ آمپر چیفول
  تماس بگیرید
  CS400B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CS400B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 400 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۴۰۰ آمپر چیفول
  تماس بگیرید
  CS600B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CS600B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 600 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۶۰۰ آمپر چیفول
  تماس بگیرید
  CSM100LA CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CSM100LA CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 100 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۱۰۰ آمپر چیفول
  تماس بگیرید
  CSM150LA CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CSM150LA CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 150 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۱۵۰ آمپر چیفول
  تماس بگیرید
  CSM050LA CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CSM050LA CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 50 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۵۰ آمپر چیفول
  تماس بگیرید
  CSM200LAP CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CSM200LAP CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 200 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۲۰۰ آمپر چیفول
  تماس بگیرید
  CS1000S CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CS1000S CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 1000 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۱۰۰۰ آمپر چیفول
  تماس بگیرید
  NA50-P CSR CURRENT TRANSDUCER
  NA50-P CSR CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 50 آمپر سی اِس آر
  سنسور جریان ۵۰ آمپر سی اِس آر
  تماس بگیرید
  LT1005-S LEM CURRENT TRANSDUCER
  LT1005-S LEM CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 1005 آمپر لم (دست دوم)
  سنسور جریان ۱۰۰۵ آمپر لم (دست دوم)
  تماس بگیرید
  LA305-S.SP1 LEM CURRENT TRANSDUCER
  LA305-S.SP1 LEM CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 305 آمپر لم (دست دوم)
  سنسور جریان ۳۰۵ آمپر لم (دست دوم)
  تماس بگیرید

   معرفی سنسور جریان   يك عنصر هال از لايه نازكي ماده هادي با اتصالات خروجي عمود بر مسير شارِش جريان ساخته شده است وقتي اين عنصر تحت يك ميدان مغناطيسي قرار مي گيرد، ولتاژ خروجي متناسب با قدرت ميدان مغناطيسي توليد مي كند. اين ولتاژ بسيار كوچك و در حدود ميكرو ولت است. بنابراين استفاده از مدارات بهسازي ضروري است. اگر چه سنسور اثرهال، سنسور ميدان مغناطيسي است ولي مي تواند به عنوان جزء اصلي در بسياري از انواع حسگرهاي جريان، دما، فشار و موقعيت و … استفاده شود. در سنسورها، سنسور اثر هال ميداني را كه كميت فيزيكي توليد مي كند و يا تغيير مي دهد حس مي كند.

   حسگرهای اثر هال در بسیاری از ابزار اندازه‌گیری استفاده می‌شوند. در شرایطی که متغیر حس شونده میدان مغناطیسی تولید کند یا آنرا از خود عبور دهد حسگرهای اثر هال به خوبی وظیفه خود را انجام می‌دهند به همین خاطر در کاربردهای عملی، حضور تقویت کننده‌ها ضروری هستند.

   سنسور جریان
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CHIEFUL
   • CSR
   • LEM