NA305 -S CSR CURRENT TRANSDUCER
  NA305 -S CSR CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 305 آمپر سی اِس آر
  سنسور جریان ۳۰۵ آمپر سی اِس آر
  ۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان
  HDC-600BN HDC CURRENT TRANSDUCER
  HDC-600BN HDC CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 600 آمپر اِچ دی سی
  سنسور جریان ۶۰۰ آمپر اِچ دی سی
  ۲۰۲,۵۰۰ تومان
  LTS25-NP LEM CURRENT TRANSDUCER
  LTS25-NP LEM CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 25 آمپر لِم (اورجینال)
  سنسور جریان ۲۵ آمپر لِم (اورجینال)
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
  HAS600-S LEM CURRENT TRANSDUCER
  HAS600-S LEM CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 600 آمپر لِم (اورجینال)
  سنسور جریان ۶۰۰ آمپر لِم (اورجینال)
  ۵۴۷,۵۰۰ تومان
  HAS400-S LEM CURRENT TRANSDUCER
  HAS400-S LEM CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 400 آمپر لِم (اورجینال)
  سنسور جریان ۴۰۰ آمپر لِم (اورجینال)
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
  HAS200-S LEM CURRENT TRANSDUCER
  HAS200-S LEM CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 200 آمپر لِم (اورجینال)
  سنسور جریان ۲۰۰ آمپر لِم (اورجینال)
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  CS100B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CS100B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 100 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۱۰۰ آمپر چیفول
  ۱۵۷,۵۰۰ تومان
  CS200B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CS200B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 200 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۲۰۰ آمپر چیفول
  ۱۷۲,۵۰۰ تومان
  CS400B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CS400B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 400 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۴۰۰ آمپر چیفول
  ۱۸۷,۵۰۰ تومان
  CS600B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CS600B CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 600 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۶۰۰ آمپر چیفول
  ۲۰۲,۵۰۰ تومان
  CSM100LA CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CSM100LA CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 100 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۱۰۰ آمپر چیفول
  ۲۳۲,۵۰۰ تومان
  CSM150LA CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CSM150LA CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 150 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۱۵۰ آمپر چیفول
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  CSM050LA CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CSM050LA CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 50 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۵۰ آمپر چیفول
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
  CSM200AP CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CSM200AP CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 200 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۲۰۰ آمپر چیفول
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  CS1000S CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER
  CS1000S CHIEFUL CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 1000 آمپر چیفول
  سنسور جریان ۱۰۰۰ آمپر چیفول
  ۴۷۲,۵۰۰ تومان
  NA50-P CSR CURRENT TRANSDUCER
  NA50-P CSR CURRENT TRANSDUCER سنسور جریان 50 آمپر سی اِس آر
  سنسور جریان ۵۰ آمپر سی اِس آر
  ۲۹۶,۲۵۰ تومان

   معرفی سنسور جریان   يك عنصر هال از لايه نازكي ماده هادي با اتصالات خروجي عمود بر مسير شارِش جريان ساخته شده است وقتي اين عنصر تحت يك ميدان مغناطيسي قرار مي گيرد، ولتاژ خروجي متناسب با قدرت ميدان مغناطيسي توليد مي كند. اين ولتاژ بسيار كوچك و در حدود ميكرو ولت است. بنابراين استفاده از مدارات بهسازي ضروري است. اگر چه سنسور اثرهال، سنسور ميدان مغناطيسي است ولي مي تواند به عنوان جزء اصلي در بسياري از انواع حسگرهاي جريان، دما، فشار و موقعيت و … استفاده شود. در سنسورها، سنسور اثر هال ميداني را كه كميت فيزيكي توليد مي كند و يا تغيير مي دهد حس مي كند.

   حسگرهای اثر هال در بسیاری از ابزار اندازه‌گیری استفاده می‌شوند. در شرایطی که متغیر حس شونده میدان مغناطیسی تولید کند یا آنرا از خود عبور دهد حسگرهای اثر هال به خوبی وظیفه خود را انجام می‌دهند به همین خاطر در کاربردهای عملی، حضور تقویت کننده‌ها ضروری هستند.

   سنسور جریان
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CHIEFUL
   • CSR
   • HDC
   • LEM