دیود معمولی|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  -6A10 MIC-6A-1000V دیود معمولی دیپ اِم آی سی
  دیود معمولی دیپ اِم آی سی
  ۶۰۰ تومان
  product
  -1N5408 MIC-3A-1000V دیود معمولی دیپ اِم آی سی
  دیود معمولی دیپ اِم آی سی
  ۳۰۰ تومان
  product
  -1N4007 B -1A-1000V دیود معمولی دیپ بی
  دیود معمولی دیپ بی
  ۱۰۴ تومان
  product
  -1N5408 B -3A-1000V دیود معمولی دیپ بی
  دیود معمولی دیپ بی
  ۳۰۰ تومان
  product
  -6A10 B -6A-1000V دیود معمولی دیپ بی
  دیود معمولی دیپ بی
  ۶۰۰ تومان
  product
  -LL4148 B -LL34-200mA-75V دیود معمولی دیپ بی
  دیود معمولی دیپ بی
  ۴۸ تومان
  product
  -1N5399 MIC-1.5A-1000V دیود معمولی دیپ اِم آی سی
  دیود معمولی دیپ اِم آی سی
  product
  -1N4007 MIC-1A-1000V دیود معمولی دیپ اِم آی سی
  دیود معمولی دیپ اِم آی سی
  product
  -1N5399 B -1.5A-1000V دیود معمولی دیپ بی
  دیود معمولی دیپ بی
  product
  -1N4148 B-200mA-75V دیود معمولی دیپ بی
  دیود معمولی دیپ بی