UF4007 Brand B 1A 1000V
  UF4007 Brand B 1A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  تماس بگیرید
  UF5408 Brand B 3A 1000V
  UF5408 Brand B 3A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  تماس بگیرید
  FR207 Brand B 2A 1000V
  FR207 Brand B 2A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  تماس بگیرید
  FR107 Brand B 1A 1000V
  FR107 Brand B 1A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  تماس بگیرید
  FR307 Brand B 3A 1000V
  FR307 Brand B 3A 1000V دیود فست دیپ برند بی
  دیود فست دیپ برند بی
  تماس بگیرید

   معرفی دیود فست

    

   به لحاظ الکتریکی یک دیود ، هنگامی جریان را از خود می‌گذراند که با برقرار کردن ولتاژ (بایاس) در جهت مستقیم (به آنُد و یا به کاتُد که به آن بایاس مستقیم گفته می‌شود) آن را آمادهٔ کار کنیم. مقدار ولتاژی که باعث می‌شود تا دیود شروع به رسانش جریان الکتریکی نماید، ولتاژ آستانه یا(threshold voltage)نامیده می‌شود که چیزی حدود ۰٫۶ تا ۰٫۷ ولت (برای دیودهای سیلیکون) و ۰٫۲ تا ۰٫۳ ولت (برای دیود ژرمانیوم) است. امّا هنگامی که ولتاژ معکوس به دیود متّصل شود (به کاتُد و به آنُد که به آن بایاس معکوس می‌گویند) جریانی از آن نمی‌گذرد؛ مگر جریان بسیار کمی که به «جریان نشتی» معروف است و در حدود چند میکروآمپر یا حتی کمتر است. این مقدار جریان معمولاً در اغلب مدارهای الکترونیکی قابل چشم پوشی است و تاثیری در رفتار سایر اِلمان‌های مدار نمی‌گذارد. هرچه جنس بلور به‌ کاررفته در ساخت دیود به لحاظ ساختار منظم‌تر باشد، دیود مرغوب‌تر و جریان نشتی کمتر خواهد بود. مقدار جریان نشتی در دیودهای با فناوری جدید عملاً به صفر می‌گراید. اما نکتهٔ مهم آنکه تمام دیودها یک آستانه برای بیشینهٔ ولتاژ معکوس دارند که اگر ولتاژ معکوس بیش از آن شود، دیود می‌سوزد (بلور ذوب می‌شود) و جریان را در جهت معکوس نیز می‌گذراند. به این ولتاژ آستانه «ولتاژ شکست» گفته می‌شود. معمولاً دیودهایی که با نام  "uf" شروع می‌شوند، دیود هایی با سرعت قطع و و صل بالا هستند.

    

   دیود فست
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • B