MUR30040CT ON FAST DIODE
  MUR30040CT ON FAST DIODE دیود فست تکی او اِن (کپی)
  دیود فست تکی او اِن (کپی)
  تماس بگیرید
  DSEK60-06A IXYS DUAL FAST DIODE
  DSEK60-06A IXYS DUAL FAST DIODE دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تماس بگیرید
  DSEI8-06A IXYS FAST DIODE
  DSEI8-06A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  تماس بگیرید
  DSEI2X61-12B IXYS DUAL FAST DIODE
  DSEI2X61-12B IXYS DUAL FAST DIODE دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تماس بگیرید
  DSEI2X31-12B IXYS DUAL FAST DIODE
  DSEI2X31-12B IXYS DUAL FAST DIODE دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (کپی)
  تماس بگیرید
  DSEI12-06A IXYS FAST DIODE
  DSEI12-06A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (کپی)
  تماس بگیرید
  DSEK30-12 IXYS DUAL FAST DIODE
  DSEK30-12 IXYS DUAL FAST DIODE دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست دوبل آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تماس بگیرید
  DSEI60-12A IXYS FAST DIODE
  DSEI60-12A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تماس بگیرید
  DSEI60-06A IXYS FAST DIODE
  DSEI60-06A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تماس بگیرید
  DSEI30-12A IXYS FAST DIODE
  DSEI30-12A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تماس بگیرید
  DSEI30-06A IXYS FAST DIODE
  DSEI30-06A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تماس بگیرید
  DSEI20-12A IXYS FAST DIODE
  DSEI20-12A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تماس بگیرید
  DSEI12-12A IXYS FAST DIODE
  DSEI12-12A IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تماس بگیرید
  DSEI2X101-12A IXYS DUAL FAST DIODE
  DSEI2X101-12A IXYS DUAL FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تماس بگیرید
  HFR60A06PD IXYS FAST DIODE
  HFR60A06PD IXYS FAST DIODE دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  دیود فست تکی آی ایکس وای اس (اورجینال)
  تماس بگیرید

   معرفی  دیود فست

   به لحاظ الکتریکی یک دیود ، هنگامی جریان را از خود می‌گذراند که با برقرار کردن ولتاژ (بایاس) در جهت مستقیم (به آنُد و یا به کاتُد که به آن بایاس مستقیم گفته می‌شود) آن را آمادهٔ کار کنیم. مقدار ولتاژی که باعث می‌شود تادیود شروع به رسانش جریان الکتریکی نماید، ولتاژ آستانه یا (threshold voltage) نامیده می‌شود که چیزی حدود ۰٫۶ تا ۰٫۷ ولت (برای دیودهای سیلیکون) و ۰٫۲ تا ۰٫۳ ولت (برای دیود ژرمانیوم) است. امّا هنگامی که ولتاژ معکوس به دیود متّصل شود (به کاتُد و به آنُد که به آن بایاس معکوس می‌گویند) جریانی از آن نمی‌گذرد؛ مگر جریان بسیار کمی که به «جریان نشتی» معروف است و در حدود چند میکروآمپر یا حتی کمتر است. این مقدار جریان معمولاً در اغلب مدارهای الکترونیکی قابل چشم پوشی است و تاثیری در رفتار سایر اِلمان‌های مدار نمی‌گذارد. هرچه جنس بلور به‌ کاررفته در ساخت دیود به لحاظ ساختار منظم‌تر باشد، دیود مرغوب‌تر و جریان نشتی کمتر خواهد بود. مقدار جریان نشتی در دیودهای با فناوری جدید عملاً به صفر می‌گراید. اما نکتهٔ مهم آنکه تمام دیودها یک آستانه برای بیشینهٔ ولتاژ معکوس دارند که اگر ولتاژ معکوس بیش از آن شود، دیود می‌سوزد (بلور ذوب می‌شود) و جریان را در جهت معکوس نیز می‌گذراند. به این ولتاژ آستانه «ولتاژ شکست» گفته می‌شود. معمولاً دیودهایی که با نام "uf" شروع می‌شوند، دیودهایی با سرعت قطع و و صل بالا هستند.

   دیود فست
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • IXYS
   • ON