تریستور دیسکی فست|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  R3047TC28N WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  ۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان
  product
  R2619ZC25K WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  product
  R2475ZC28N WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
  product
  R1446NS12C WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  ۹۵۲,۰۰۰ تومان
  product
  R1275NS21L WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  ۹۵۲,۰۰۰ تومان
  product
  R0929LS12C WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  product
  R3559TC28N WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  ۳,۱۰۴,۰۰۰ تومان
  product
  R2619ZC25J WESTCODE DISTRIBUTED GATE THYRISTOR تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فست وستکود (کپی)
  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان