تریستور دیسکی فازکنترل|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  N3012ZC260 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  ۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
  product
  N1114LS160 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  ۶۰۱,۶۰۰ تومان
  product
  N0734YS160 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان
  product
  N1467NS160 WESTCODE PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فازکنترل (کپی)
  تریستور دیسکی فازکنترل (کپی)
  ۵۷۶,۰۰۰ تومان
  product
  N1718NS160 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود (کپی)
  product
  N1588NS260 WESTCOD PHASE CONTROL CAPSULE THYRISTOR تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود
  تریستور دیسکی فاز کنترل وستکود