MX250A-3/50-6PIN MAXT
  MX250A-3/50-6PIN MAXT ترمینال مکستی فشاری 3.5 میلیمتر شش پین
  ترمینال مکستی فشاری ۳.۵ میلیمتر شش پین
  تماس بگیرید
  MX250A-3/50-4PIN MAXT
  MX250A-3/50-4PIN MAXT ترمینال مکستی فشاری 3.5 میلیمتر چهار پین
  ترمینال مکستی فشاری ۳.۵ میلیمتر چهار پین
  تماس بگیرید
  MX250A-3/50-2PIN MAXT
  MX250A-3/50-2PIN MAXT ترمینال مکستی فشاری 3.5 میلیمتر دو پین
  ترمینال مکستی فشاری ۳.۵ میلیمتر دو پین
  تماس بگیرید
  KF142V-7/62 3PIN KEFA
  KF142V-7/62 3PIN KEFA ترمینال کفا فشاری 7.62 میلیمتر سه پین
  ترمینال کفا فشاری ۷.۶۲ میلیمتر سه پین
  تماس بگیرید
  MX124-3.81-3PIN MAXT
  MX124-3.81-3PIN MAXT ترمینال مکستی ۳.۸۱ میلی متر 3 پین
  ترمینال مکستی ۳.۸۱ میلی متر ۳ پین
  تماس بگیرید
  MX124-3.81-2PIN MAXT
  MX124-3.81-2PIN MAXT ترمینال مکستی ۳.۸۱ میلی متر ۲ پین
  ترمینال مکستی ۳.۸۱ میلی متر ۲ پین
  تماس بگیرید
  KF124B-5.0-2PIN KAIFENG
  KF124B-5.0-2PIN KAIFENG ترمینال کایفنگ روبردی دو پین
  ترمینال کایفنگ روبردی دو پین
  تماس بگیرید
  MX158-3/0-2PIN MAXT
  MX158-3/0-2PIN MAXT ترمینال مکستی فشاری 3 میلیمتر دو پین
  ترمینال مکستی فشاری ۳ میلیمتر دو پین
  تماس بگیرید
  MX158-3/0-1PIN MAXT
  MX158-3/0-1PIN MAXT ترمینال مکستی فشاری 3 میلیمتر یک پین
  ترمینال مکستی فشاری ۳ میلیمتر یک پین
  تماس بگیرید

   معرفی ترمینال فشاری   ترمینال
   ها ،ابزاری هستند برای متصل کردن سیم های مربوط به مدار که بنا به طراحی مدار شکل، اندازه و مشخصات فنی گوناگونی دارند. ترمینال ها همچنین درثابت نگه داشتن سیم و مقاومت الکتریکی تاثیر زیادی دارند که این امر در طول عمر مدار نقش مهمی دارد. نکته ای که در ترمینال ها حائز اهمیت است فاصله بین  خانه (پین) ها  از یکدیگر است که بنا به نیاز مدار در استانداردهای تعیین شده مهندسی، تولید و مصرف می شود.

   انواع ترمینال عبارت است از: نر و ماده ، روبردی ، فشاری ، پنلی ، پیچی و...
   این ترمینال ها معمولا در مدار های فرمان، مدار های صنعتی، مخابراتی و... کاربرد دارند.

    

   ترمینال های فشاری
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • (KAIFENG (DFF
   • MAXT