3.81 میلیمتر
  3.81 میلیمتر
  5.08 میلیمتر
  5.08 میلیمتر
  7.62 میلیمتر
  7.62 میلیمتر
  5.08 میلیمتر دو طرف ماده‌گی
  5.08 میلیمتر دو طرف ماده‌گی

   معرفی ترمینال‌های روبردی - نر و ماده   ترمینال
   ها ،ابزاری هستند برای متصل کردن سیم های مربوط به مدار که بنا به طراحی مدار شکل، اندازه و مشخصات فنی گوناگونی دارند. ترمینال ها همچنین درثابت نگه داشتن سیم و مقاومت الکتریکی تاثیر زیادی دارند که این امر در طول عمر مدار نقش مهمی دارد. نکته ای که در ترمینال ها حائز اهمیت است فاصله بین  خانه (پین) ها  از یکدیگر است که بنا به نیاز مدار در استانداردهای تعیین شده مهندسی، تولید و مصرف می شود.

   انواع ترمینال عبارت است از: نر و ماده ، روبردی ، فشاری ، پنلی ، پیچی و...
   این ترمینال ها معمولا در مدار های فرمان، مدار های صنعتی، مخابراتی و... کاربرد دارند.

   ترمینال های روبردی دو تکه
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MAXT