ترایاک|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  -BTA41-700B ST-40A-700V-1W ترانزیستور ترایاک اِس تی
  ترانزیستور ترایاک اِس تی
  تماس بگیرید
  product
  -BTA40-700B ST-40A-700V-1W ترانزیستور ترایاک اِس تی
  ترانزیستور ترایاک اِس تی
  تماس بگیرید
  product
  -BTA16-800CW ST-16A-800V-1W ترانزیستور ترایاک اِس تی
  ترانزیستور ترایاک اِس تی
  تماس بگیرید
  product
  -BTA16-700CW ST-16A-700V-1W ترانزیستور ترایاک اِس تی
  ترانزیستور ترایاک اِس تی
  تماس بگیرید
  product
  -BTA12-700CW ST-12A-700V-1W ترانزیستور ترایاک اِس تی
  ترانزیستور ترایاک اِس تی
  تماس بگیرید
  product
  -BTA12-700B ST-12A-700V-1W ترانزیستور ترایاک اِس تی
  ترانزیستور ترایاک اِس تی
  تماس بگیرید
  product
  -BT139-600E NXP-16A-600V-0.5W ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BT138-600E NXP-12A-600V-0.5W ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BT137-600E NXP-8A-600V-0.5W ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BT136-600E NXP-4A-600V-0.5W ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BT136-600D NXP-4A-600V-0.5W ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BTA41-400CW ST-40A-400V-1W ترانزیستور ترایاک اس تی
  ترانزیستور ترایاک اس تی
  تماس بگیرید