BTA41-700B Brand ST 40A 700V 1W
  BTA41-700B Brand ST 40A 700V 1W ترانزیستور ترایاک برند اس تی
  ترانزیستور ترایاک برند اس تی
  تماس بگیرید
  BTA40-700B ST 40A 700V 1W
  BTA40-700B ST 40A 700V 1W ترانزیستور ترایاک اِس تی
  ترانزیستور ترایاک اِس تی
  تماس بگیرید
  BTA16-800CW Brand B 16A 800V 1W
  BTA16-800CW Brand B 16A 800V 1W ترانزیستور ترایاک برند بی
  ترانزیستور ترایاک برند بی
  تماس بگیرید
  BTA16-800B Brand B 16A 800V 1W
  BTA16-800B Brand B 16A 800V 1W ترانزیستور ترایاک برند بی
  ترانزیستور ترایاک برند بی
  تماس بگیرید
  BTA12-700CW Brand B 12A 700V 1W
  BTA12-700CW Brand B 12A 700V 1W ترانزیستور ترایاک برند بی
  ترانزیستور ترایاک برند بی
  تماس بگیرید
  BT138-600E Brand B 12A 600V 0.5W
  BT138-600E Brand B 12A 600V 0.5W ترانزیستور تریاک برند بی
  ترانزیستور تریاک برند بی
  تماس بگیرید
  BT137-600E NXP 8A 600V 0.5W
  BT137-600E NXP 8A 600V 0.5W ترانزیستور تریاک اِن ایکس پی
  ترانزیستور تریاک اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  BTA12-700B Brand B 12A 700V 1W
  BTA12-700B Brand B 12A 700V 1W ترانزیستور ترایاک برند بی
  ترانزیستور ترایاک برند بی
  تماس بگیرید
  600E Brand B 8A 600V 0.5W ـ BT137
  600E Brand B 8A 600V 0.5W ـ BT137 ترانزیستور ترایاک برند بی
  ترانزیستور ترایاک برند بی
  تماس بگیرید
  BT136-600D Brand B 4A 600V 0.5W
  BT136-600D Brand B 4A 600V 0.5W ترانزیستور تریاک برند بی
  ترانزیستور تریاک برند بی
  تماس بگیرید
  BT139-600E Brand B 16A 600V 0.5W
  BT139-600E Brand B 16A 600V 0.5W ترانزیستور تریاک برند بی
  ترانزیستور تریاک برند بی
  تماس بگیرید

   معرفی ترانزیستور ترایاک

    

   ترایاک Triode for Alternating Current) TRIAC  ) قطعه‌ای الکترونیکی است که در صورت فعال‌شدن (تریگر) می‌تواند جریان الکتریکی را در هر دو جهت از خود عبور دهد. ترایاک عملکردی مانند تريستور اما بصورت دو طرفه دارد.

   ترایاک را می‌توان دو تريستور مکمل (که یکی توسط آند و دیگری توسط کاتد تریگر می‌شود) در نظر گرفت که بصورت موازی اما در جهت برعکس به هم متصل و گیت آنها نیز به یکدیگر متصل شده است. ترایاک می‌تواند با ولتاژ مثبت یا منفی که به پایهٔ گیت آن اعمال می شود، تریگر شود. (ولتاژ گیت نسبت به پایهٔ اصلی سنجیده می‌شود). یا یک پالس فعال‌سازی به پایهٔ گیت، ترایاک به شرایط هدایت می‌رود و تا زمانی که جریان عبوری از حد مشخصی پایین‌تر نیاید در همان شرایط باقی می‌ماند. این جریان مرزی را جریان نگهدارنده می‌گویند. این اتفاق می‌تواند در انتهای هر نیم سیکل از یک جریان متناوب (مانند برق شهر) رخ دهد. این خاصیت باعث شده است که ترایاک یک سوئیچ پراستفاده در مدارات AC شود که می‌توان با آن جریانهای الکتریکی بسیار بالا را توسط یک جریان ضعیف کنترل کرد. بعلاوه با اعمال پالس در یک نقطهٔ خاص کنترل شده می‌توان درصد جریان عبوری از بار را تحت کنترل درآورد که به این تکنیک کنترل فاز می‌گویند.

   بر خلاف دیاک، در ترایاک‌ها پایه‌های آند ۱ و آند ۲ با هم تفاوت دارند و جهت قرارگرفتن آن‌ها در مدار مهم است.

    

   ترایاک
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • B
   • NXP
   • ST
   • ST