ترانزیستور دارلینگتون|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  QM75DY-H MITSUBISHI DARLINGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل میتسوبیشی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل میتسوبیشی (دست دوم)
  ۱۳۳,۰۰۰ تومان
  product
  QM30DX-H MITSUBISHI DARLINGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل میتسوبیشی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل میتسوبیشی (دست دوم)
  ۱۶۴,۵۰۰ تومان
  product
  QM200DY-2H MITSUBISHI DARLINGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل میتسوبیشی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل میتسوبیشی (دست دوم)
  ۷۲۱,۰۰۰ تومان
  product
  QM150DY-2H MITSUBISHI DARLINGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل میتسوبیشی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل میتسوبیشی (دست دوم)
  ۴۷۲,۵۰۰ تومان
  product
  EVM31-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ۲۵۵,۵۰۰ تومان
  product
  EVK71-060 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ۱۹۲,۵۰۰ تومان
  product
  ETK85-050 FUJI DARLIGTON SINGLE MODULES ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ۱۵۰,۵۰۰ تومان
  product
  ETK81-060 FUJI DARLIGTON SINGLE MODULES ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ۱۲۹,۵۰۰ تومان
  product
  6DI30B-060 FUJI DARLIGTON 6 MODULES ماژول دارلینگتون 6 تایی فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون ۶ تایی فوجی (دست دوم)
  ۲۵۵,۵۰۰ تومان
  product
  6DI15A-060 FUJI DARLIGTON 6 MODULES ماژول دارلینگتون 6 تایی فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون ۶ تایی فوجی (دست دوم)
  ۲۳۴,۵۰۰ تومان
  product
  2DI75Z-120 FUJI DARLIGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل فوجی (دست دوم)
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  product
  1DI300D-100 FUJI DARLIGTON SINGLE MODULES ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  product
  QM75DY-2H MITSUBISHI DARLINGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل میتسوبیشی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل میتسوبیشی (دست دوم)
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  product
  QM50DY-2H MITSUBISHI DARLINGTON DUAL MODULES ماژول دارلینگتون دوبل میتسوبیشی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون دوبل میتسوبیشی (دست دوم)
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  product
  MG20G6EL1 TOSHIBA DARLINGTON 6 MODULES ماژول دارلینگتون 6 تایی توشیبا (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون ۶ تایی توشیبا (دست دوم)
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  product
  ETF81-060 FUJI DARLINGTON SINGLE MODULES ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ماژول دارلینگتون تکی فوجی (دست دوم)
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  product
  2DI150ZA-100 FUJI DARLINGTON DUAL MODULES ماژول دوبل دارلینگتون فوجی (اورجینال)
  ماژول دوبل دارلینگتون فوجی (اورجینال)
  ۵۷۴,۰۰۰ تومان
  product
  2DI150ZA-120 FUJI DARLINGTON DUAL MODULES ماژول دوبل دارلینگتون فوجی (اورجینال)
  ماژول دوبل دارلینگتون فوجی (اورجینال)
  ۶۱۲,۵۰۰ تومان
  product
  QM75E1Y-H MITSUBISHI DARLINGTON DUAL MODULES ترانزیستور دوبل دارلینگتون میتسوبیشی (دست دوم)
  ترانزیستور دوبل دارلینگتون میتسوبیشی (دست دوم)
  ۳۱۸,۵۰۰ تومان
  product
  QM300HA-2H MITSUBISHI DARLINGTON SINGLE MODULES ماژول دارلینگتون تکی میتسوبیشی(دست دوم)
  ماژول دارلینگتون تکی میتسوبیشی(دست دوم)
  ۴۰۲,۵۰۰ تومان