بی جی تی|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  -2SA1015 FAIRCHILD-BJT-NPN-50V-150mA-400mW-1KHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۶۷ تومان
  product
  -BC547 FAIRCHILD-BJT-NPN-50V-0/1A-0/5W-300MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۸۶ تومان
  product
  -BC546 FAIRCHILD-BJT-NPN-80V-100mA-0/5W-300MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۸۶ تومان
  product
  -BC337 FAIRCHILD-BJT-NPN-50V-0/8A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۸۶ تومان
  product
  -BC327 FAIRCHILD-BJT-PNP-50V-0/8A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۸۶ تومان
  product
  -2SC945 FAIRCHILD-BJT-NPN-60V-100mA-250mW-190MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۶۷ تومان
  product
  -2SC1815 FAIRCHILD-BJT-NPN-60V-0/15A-0/4W-80MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۶۷ تومان
  product
  -2SA733 FAIRCHILD-BJT-PNP-50V-150mA-0.25W-50MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۶۷ تومان
  product
  -TIP42C FAIRCHILD-BJT-PNP-55V-6A-65W-1MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۱,۰۲۴ تومان
  product
  -TIP41C FAIRCHILD-BJT-NPN-55V-6A-65W-1MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۱,۰۲۴ تومان
  product
  -BC640 FAIRCHILD-BJT-PNP-100V-1A-0/8W-50MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۱۷۶ تومان
  product
  -BC639 FAIRCHILD-BJT-NPN-100V-1A-0/8W-130MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۱۷۶ تومان
  product
  -BC557 FAIRCHILD-BJT-PNP-50V-0/1A-0/5W-150MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۸۳ تومان
  product
  -BC556 FAIRCHILD-BJT-PNP-80V-0/1A-0/5W-150MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۸۳ تومان
  product
  -SS8550 FAIRCHILD-BJT-PNP-40V-1.5A-2W-200MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۷۳ تومان
  product
  -SS8050 FAIRCHILD-BJT-NPN-40V-500mA-0.625mW-150MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۷۳ تومان
  product
  -2N5551 FAIRCHILD-BJT-NPN-180V-0/6A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۸۹ تومان
  product
  -2N2222 FAIRCHILD-BJT-NPN-60V-800mA-0/5W-250MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۹۶ تومان
  product
  -2N5401 FAIRCHILD-BJT-PNP-160V-0/6A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  product
  -2N3055 ST-BJT-NPN-100V-15A-115W-3MHz ترانزیستور بی جی تی اِس تی
  ترانزیستور بی جی تی اِس تی