بی جی تی|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  -2SA1015 FAIRCHILD-BJT-NPN-50V-150mA-400mW-1KHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC547 FAIRCHILD-BJT-NPN-50V-0/1A-0/5W-300MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC546 FAIRCHILD-BJT-NPN-80V-100mA-0/5W-300MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC337 FAIRCHILD-BJT-NPN-50V-0/8A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC327 FAIRCHILD-BJT-PNP-50V-0/8A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -2SC945 FAIRCHILD-BJT-NPN-60V-100mA-250mW-190MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -2SC1815 FAIRCHILD-BJT-NPN-60V-0/15A-0/4W-80MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -MPSA42 FAIRCHILD-BJT-NPN-300V-500mA-0.625W-50MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -2SA733 FAIRCHILD-BJT-PNP-50V-150mA-0.25W-50MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -TIP42C FAIRCHILD-BJT-PNP-55V-6A-65W-1MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -TIP41C FAIRCHILD-BJT-NPN-55V-6A-65W-1MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BD140 NXP-BJT-PNP-100V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BD139 NXP-BJT-NPN-100V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BD138 NXP-BJT-PNP-60V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BD137 NXP-BJT-NPN-60V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BD136 NXP-BJT-PNP-45V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BD135 NXP-BJT-NPN-45V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BC640 FAIRCHILD-BJT-PNP-100V-1A-0/8W-50MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC639 FAIRCHILD-BJT-NPN-100V-1A-0/8W-130MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC557 FAIRCHILD-BJT-PNP-50V-0/1A-0/5W-150MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید