L7918CV Brand B 1.5A 18V
  L7918CV Brand B 1.5A 18V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  L7915CV Brand B 1.5A 15V
  L7915CV Brand B 1.5A 15V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  L7912CV Brand B 1.5A 12V
  L7912CV Brand B 1.5A 12V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  L7909CV Brand B 1.5A 9V
  L7909CV Brand B 1.5A 9V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  L7908CV Brand B 1.5A 8V
  L7908CV Brand B 1.5A 8V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  L7906CV Brand B 1.5A 6V
  L7906CV Brand B 1.5A 6V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  L7905CV Brand B 1.5A 5V
  L7905CV Brand B 1.5A 5V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  L7824CV Brand B 1.5A 24V
  L7824CV Brand B 1.5A 24V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  L7818CV Brand B 1A 18V
  L7818CV Brand B 1A 18V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  L7815CV Brand B 1A 15V
  L7815CV Brand B 1A 15V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  L7812CV ST 1A 12V
  L7812CV ST 1A 12V آی سی رگلاتور اِس تی
  آی سی رگلاتور اِس تی
  L7810CV ST 1A 10V
  L7810CV ST 1A 10V آی سی رگلاتور اِس تی
  آی سی رگلاتور اِس تی
  L7809CV Brand B 1A 9V
  L7809CV Brand B 1A 9V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  L7808CV ST 1A 8V
  L7808CV ST 1A 8V آی سی رگلاتور اِس تی
  آی سی رگلاتور اِس تی
  L7806CV ST 1A 6V
  L7806CV ST 1A 6V آی سی رگلاتور اِس تی
  آی سی رگلاتور اِس تی
  L7805CV Brand B 1A 5V
  L7805CV Brand B 1A 5V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  78L12 Brand B 100mA 12V
  78L12 Brand B 100mA 12V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  78L05 Brand B 100mA 5V
  78L05 Brand B 100mA 5V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  TL431A Brand B 100mA 40V
  TL431A Brand B 100mA 40V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی
  LM317T Brand B 1.5A 37V
  LM317T Brand B 1.5A 37V آی سی رگلاتور برند بی
  آی سی رگلاتور برند بی

   معرفی رگولاتور

    

   با پيشرفت الکترونيک و ايجاد حوزه هاي تخصصي نياز به قطعات الکترونيکي و سريع، بيشتر و بيشتر شد و رگولاتورها چون به عنوان منابع تأمين انرژي و توان دستگاهها و وسايل ديگر استفاده مي شدند از اهميت خاصي برخوردار شدند.

   در حدود ۳۵ سال قبل با پيشرفتي که در زمينه منابع تغذيه صورت گرفت، رگولاتورهاي سوئيچينگ پا به عرصه وجود گذاشتند و به تدريج جهت روبرو شدن با نيازهاي مختلف تکامل يافتند که امروزه اينگونه منابع پيشرفت بسزايي را در صنعت الکترونيک داشته اند.

    

    
   آی سی رگولاتور
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • B
   • ST