جستجوی کالا|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  SGL60N90D FAIRCHILD IGBT SINGLE آی جی بی تی تکی فرچاید (کپی)
  آی جی بی تی تکی فرچاید (کپی)
  ۲۹,۷۵۰ تومان
  product
  FGH60N60UFD FAIRCHILD IGBT SINGLE PACK آی جی بی تی تکی فرچاید (اورجینال)
  آی جی بی تی تکی فرچاید (اورجینال)
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  product
  FGH40N60UFD FAIRCHILD IGBT SINGLE PACK آی جی بی تی تکی فرچاید (اورجینال)
  آی جی بی تی تکی فرچاید (اورجینال)
  ۲۶,۲۵۰ تومان
  product
  -SS8550 FAIRCHILD-BJT-PNP-40V-1.5A-2W-200MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۸۰ تومان
  product
  -SS8050 FAIRCHILD-BJT-NPN-40V-500mA-0.625mW-150MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۸۰ تومان
  product
  -BC640 FAIRCHILD-BJT-PNP-100V-1A-0/8W-50MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۱۹۲ تومان
  product
  -BC639 FAIRCHILD-BJT-NPN-100V-1A-0/8W-130MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۱۹۲ تومان
  product
  -BC557 FAIRCHILD-BJT-PNP-50V-0/1A-0/5W-150MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۹۱ تومان
  product
  -BC556 FAIRCHILD-BJT-PNP-80V-0/1A-0/5W-150MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۹۱ تومان
  product
  -BC547 FAIRCHILD-BJT-NPN-50V-0/1A-0/5W-300MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۹۴ تومان
  product
  -BC337 FAIRCHILD-BJT-NPN-50V-0/8A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۹۴ تومان
  product
  -BC327 FAIRCHILD-BJT-PNP-50V-0/8A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۹۴ تومان
  product
  -2SC945 FAIRCHILD-BJT-NPN-60V-100mA-250mW-190MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۷۳ تومان
  product
  -2SC1815 FAIRCHILD-BJT-NPN-60V-0/15A-0/4W-80MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۷۳ تومان
  product
  -2SA1015 FAIRCHILD-BJT-NPN-50V-150mA-400mW-1KHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ۷۳ تومان
  product
  -TIP42C FAIRCHILD-BJT-PNP-55V-6A-65W-1MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  product
  -TIP41C FAIRCHILD-BJT-NPN-55V-6A-65W-1MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  product
  -MPSA42 FAIRCHILD-BJT-NPN-300V-500mA-0.625W-50MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  product
  -BC546 FAIRCHILD-BJT-NPN-80V-100mA-0/5W-300MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  product
  -2SC9014 FAIRCHILD-BJT-NPN-50V-100mA-0.45W-270MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید