جستجوی کالا|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  SGL60N90D FAIRCHILD IGBT SINGLE آی جی بی تی تکی فرچاید (کپی)
  آی جی بی تی تکی فرچاید (کپی)
  تماس بگیرید
  product
  FGH60N60UFD FAIRCHILD IGBT SINGLE PACK آی جی بی تی تکی فرچاید (اورجینال)
  آی جی بی تی تکی فرچاید (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  FGH40N60UFD FAIRCHILD IGBT SINGLE PACK آی جی بی تی تکی فرچاید (اورجینال)
  آی جی بی تی تکی فرچاید (اورجینال)
  تماس بگیرید
  product
  -TIP42C FAIRCHILD-BJT-PNP-55V-6A-65W-1MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -TIP41C FAIRCHILD-BJT-NPN-55V-6A-65W-1MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -SS8550 FAIRCHILD-BJT-PNP-40V-1.5A-2W-200MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -SS8050 FAIRCHILD-BJT-NPN-40V-500mA-0.625mW-150MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -MPSA42 FAIRCHILD-BJT-NPN-300V-500mA-0.625W-50MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC640 FAIRCHILD-BJT-PNP-100V-1A-0/8W-50MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC639 FAIRCHILD-BJT-NPN-100V-1A-0/8W-130MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC557 FAIRCHILD-BJT-PNP-50V-0/1A-0/5W-150MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC556 FAIRCHILD-BJT-PNP-80V-0/1A-0/5W-150MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC547 FAIRCHILD-BJT-NPN-50V-0/1A-0/5W-300MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC546 FAIRCHILD-BJT-NPN-80V-100mA-0/5W-300MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC337 FAIRCHILD-BJT-NPN-50V-0/8A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -BC327 FAIRCHILD-BJT-PNP-50V-0/8A-0/625W-100MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -2SC945 FAIRCHILD-BJT-NPN-60V-100mA-250mW-190MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -2SC9014 FAIRCHILD-BJT-NPN-50V-100mA-0.45W-270MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -2SC1815 FAIRCHILD-BJT-NPN-60V-0/15A-0/4W-80MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید
  product
  -2SA733 FAIRCHILD-BJT-PNP-50V-150mA-0.25W-50MHz ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  ترانزیستور بی جی تی فرچاید
  تماس بگیرید