قطعات الکترونیک|فروشگاه اینترنتی مدیالایت

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  -BT169D NXP-THYRISTOR-8A-400V-0.1W ترانزیستور تریستور اِن ایکس پی
  ترانزیستور تریستور اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BT152-600D NXP-13A-650V-0.5W ترانزیستور تریستور اِن ایکس پی
  ترانزیستور تریستور اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BT151-600R NXP-7.5A-600V-0.5W ترانزیستور تریستور اِن ایکس پی
  ترانزیستور تریستور اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BT139-600E NXP-16A-600V-0.5W ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BT138-600E NXP-12A-600V-0.5W ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BT137-600E NXP-8A-600V-0.5W ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BT136-600E NXP-4A-600V-0.5W ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BT136-600D NXP-4A-600V-0.5W ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  ترانزیستور تری اک اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BD140 NXP-BJT-PNP-100V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BD139 NXP-BJT-NPN-100V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BD138 NXP-BJT-PNP-60V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BD137 NXP-BJT-NPN-60V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BD136 NXP-BJT-PNP-45V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -BD135 NXP-BJT-NPN-45V-1/5A-12/5W-50MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -2SD882 NXP-BJT-NPN-40V-3A-10W-100MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید
  product
  -2SD880 NXP-BJT-NPN-60V-3A-30W-3MHz ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  ترانزیستور بی جی تی اِن ایکس پی
  تماس بگیرید