• مشخصات فنی
  Voltage 1600V
  IFAV (160A (84 ̊C
  IFRMS 280A
  مشخصات کلی
  Data Sheet

  SKT160-16E.PDF