• مشخصات فنی
  Voltage 2800V
  ITAV (1700A (55 ̊C
  ITRMS ---
  trr ---
  مشخصات کلی
  Data Sheet ---