• مشخصات فنی
  Voltage 2600V
  ITAV (1588A (55 ̊C
  ITRMS 3138A
  مشخصات کلی
  Data Sheet

  N1588NS.PDF