معرفی (BT139-600E NXP(16A-600V-0.5W

ترانزیستور ترایاک -  16 آمپر - 600 ولت - 500 میلی وات

ترایاک Triode for Alternating Current) TRIAC  ) قطعه‌ای الکترونیکی است که در صورت فعال‌شدن (تریگر) می‌تواند جریان الکتریکی را در هر دو جهت از خود عبور دهد. ترایاک عملکردی مانند تريستور اما بصورت دو طرفه دارد.

ترایاک را می‌توان دو تريستور مکمل (که یکی توسط آند و دیگری توسط کاتد تریگر می‌شود) در نظر گرفت که بصورت موازی اما در جهت برعکس به هم متصل و گیت آنها نیز به یکدیگر متصل شده است. ترایاک می‌تواند با ولتاژ مثبت یا منفی که به پایهٔ گیت آن اعمال می شود، تریگر شود. (ولتاژ گیت نسبت به پایهٔ اصلی سنجیده می‌شود). یا یک پالس فعال‌سازی به پایهٔ گیت، ترایاک به شرایط هدایت می‌رود و تا زمانی که جریان عبوری از حد مشخصی پایین‌تر نیاید در همان شرایط باقی می‌ماند. این جریان مرزی را جریان نگهدارنده می‌گویند. این اتفاق می‌تواند در انتهای هر نیم سیکل از یک جریان متناوب (مانند برق شهر) رخ دهد. این خاصیت باعث شده است که ترایاک یک سوئیچ پراستفاده در مدارات AC شود که می‌توان با آن جریانهای الکتریکی بسیار بالا را توسط یک جریان ضعیف کنترل کرد. بعلاوه با اعمال پالس در یک نقطهٔ خاص کنترل شده می‌توان درصد جریان عبوری از بار را تحت کنترل درآورد که به این تکنیک کنترل فاز می‌گویند.

بر خلاف دیاک، در ترایاک‌ها پایه‌های آند ۱ و آند ۲ با هم تفاوت دارند و جهت قرارگرفتن آن‌ها در مدار مهم است.

 

 • اطلاعات فنی
  Voltage 600V
  IT 16A
  PD 0.5W
  اطلاعات کلی
  اطلاعات بیشتر

  Features:

  .  Direct triggering from low power drivers and logic ICs
  .
    High blocking voltage capability
  .
    Planar passivated for voltage ruggedness and reliability
  .
    Sensitive gate
  .
    Triggering in all four quadrants

  Typical Applications:

  .  General purpose motor control
  .
    General purpose switching

  Data Sheet

  BT139-600E.PDF