• مشخصات فنی
  مقاومت استاندارد 50KΩ - 100Ω
  تحمل مقاومت % 5±
  خط مستقل ± 0.25 %
  مقاوت ترمینال 2% ≥R 5Ω
  نویز 3% ≥R 3Ω
  مقاومت عایق 11 G Ω ≤R
  ولتاژ قابل تحمل kPa 101.3 500V 8.5 kPa 470V
  حرکت الکتریکی موثر 10O≥-3600O
  توان 2W OC 70ºC
  نوسان 390m/s2, 4000 ΔR≤ ±1 % R
  مقاومت الکتریکی در دمای 70 درجه سانتیگراد 1.5 W
  مقاومت مکانیکی % R ± ≥ ΔR ، 10000
  چرخش پایانی مکانیکی 10O ± 3600O
  گشتاور کلاچ ≥ 300 mNm
  گشتاور شروع ≤ 36 mNm
  مشخصات کلی
  اطلاعات بیشتر

  Features:

  .  Bushing and servo mount designs available
  .
    Special resistance tolerances to 1 %
  .
    Rear shaft extensions and support bearing
  .
    Metric shaft available
  .
    Dual gang configuration and concentric shafts
  .
    High torque, center tap, slipping clutch on request
  .
    Special markings and front shaft extensions

  Data Sheet

  390S-50K.PDF